site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Úpravy – Transkripcie – Spartácie

Úpravy

Melodiarium, 20 tancov na Nápěvy starých slovenských zpjvanek od urozené panj Anny Szirmay rozené Keczer – archi, cmb – 1980 – Rkp.

Tanečná suita podľa Vietorisovej tabulatúry, 22 tancov – archi (a 3, a 5), cmb – 1985 – Rkp.

1730 Hungarici Saltus a Dionisio – a/ 20 tancov – vn, BC; b/ 8 duet – 2vn, BC; c/ 2 piesne – v, archi, BC – 1982 – Rkp.

Zo starých albumov, 200 tancov – 1 instr, BC – 1985 – a/ 42 tancov z Vietorisovej tabulatúry; b/ 55 tancov z Pestrého zborníka; c/ 13 suít z Hudobného štvorlístka Daniela Speera (1697); d/ 24 hajdúskych tancov z Melodiaria Anny Szirmay Keczer – Ed.: OPUS 1989, 1992 (c, d)

Vianoce v Chrenovci – CM, org – 1992 – (Pisňe pastoralne Gašpara Drosta, 1840?) – Rkp.; A/ Omša Na Božie Narodenie (Kyrie – Kyrije elejson, radosť prišla šuhajom, Gloria – Slava Bohu na ňebi, Credo – Hojže mili bratrove, Sanctus – Svati, svati, najsvaťejši, Agnus Dei – Už sme Ježiška viďeli, Dona Nobis – Kdiž sme ťeba Jezulatko); B/ Omša Na Nový rok (Kyrije – Kirije, kirije, dobre je, Gloria – Slava Bohu na ňebi, Credo – Verime verime Pana Jezu Krista, Sanctus – Svati, svati, svati spivajme, Post Elevationem – O blahoslaveňi všetci kresťani, Agnus Dei – O beranku Boži, Aria – Ach daj nam svati pokoj; C/ Pisňe pastoralne: Stavaj hore stavaj bača; Zhúru pastuši; Hore vstavajte valasi; Bratru Matúši; Cit, cit, Gyuro počuvaj; Martinku z majera co děláš – Daj Boh šťastia tejto zemi

Vianočné piesne – v, archi, org – 2006 – 1. In dulci jubilo; 2. Angelus ad virginem; 3. Nun komm der Heyden Heyland; 4. Pass three o’clock; 5. What it is; 6. Ding! Dong! Merily on high (úpravy vianočných piesní) – Rkp.

Majkomašmalon – a/ a, vl, vc; d/ a, vl, archi, ar, CM (SATB); c/ a, pf; d/ a, vn, vc, pf – 2005, 2006 (c) – 4’ – T.: Avrom Reisen (jidiš) – Ed.: faber

Transkripcie

Béla Bartók: Ukoliebavka z cyklu Dedinské scény – v, 2vn, vl, vc – 2001

Iva Bittová: Tri piesne (I. Déšť, když prší; II. Zapískej; III. Huljet) – v, orch – 2005

William Byrd: The Bells – 2vn, vl, vc – 1992

William Byrd: Ground – 3vn – 2001

Ján Cikker: Desať uspávaniek pre alt a klavír – 2010

Claude Debussy: Cake-walk – 2vn, vl, vc – 1986

Claude Debussy: Piesne (I. Les Cloches, L’ame évaporée, Beau soir, Paysage sentimental, Voici que le printemps; II. Nuit d’étoiles, Pierrot, Dans le jardin, Rondel chinois, Fleur de blés; III. Trois chansons de Bilitis: La flute de Pan, La chevelure, Le tombeau des Naiades) – v, orch – 1991–1993

Claude Debussy: Les Cloches, Nuit d’étoiles – vl, pf – 2000

Claude Debussy: Six épigraphes antiques – orch d’archi – 1981 (stratené)

Edvard Hagerup Grieg: Arietta, Voglein, Berceuse, Badnlat, Efterklang (Lyrické skladby, op. 12/1, op. 43/4, op. 38/1, op. 68/5, op. 71/7) – vn, pf – 1990

Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních (52 piesní) – v, 2vn, vl, vc – 2002–2003

Johann Sigismund Kusser: Marche – orch – 1987

Astor Piazzolla: Oblivion – vl, pf – 2001

Maurice Ravel: Kaddisch – vn/vl, pf – 1986

Maurice Ravel: Kaddisch – v, orch da cam – 2001

Antonín Rejcha: 12 fúg (č. 12, 34, 32, 13, 33, 7, 10, 25, 18, 24, 16, 36) – 2vn, vl, vc – 1986

Eugen Suchoň: Nokturno pre violončelo a orchester – vc, pf – 2000

Spartácie (partitúry)

Alexander Albrecht: Súborné piesňové dielo

Alexander Albrecht: Klavírne trio f mol

Alexander Albrecht: Dolorosa pre zbor a orchester

Anon.: Pastorella ex A. Coelo de lapse

Ján Levoslav Bella: Adiutor meus, graduále pre soprán a orchester

Ján Levoslav Bella: Adorabo ad templum sanctum pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi pre bas a sláčikový orchester

Ján Levoslav Bella: Ach, bis zum Tod, Passionskantate für Chor, Basso Solo und Orchester

Ján Levoslav Bella: Alleluja. Emitte Spiritum tuum et creabuntur pre osemhlasný mužský dvojzbor

Ján Levoslav Bella: Apotheose, kantáta pre soprán, bas, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Asperges pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Ave Maria pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Ave Maria pre soprán, klarinet a sláčikový orchester

Ján Levoslav Bella: Ave Rex noster, moteto pre soprán, husle a organ (harmónium)

Ján Levoslav Bella: Ave verum corpus natum, ofertórium pre soprán a komorný orchester

Ján Levoslav Bella: Ballade aus den Lustigen Weibern pre alt a orchester

Ján Levoslav Bella: Benedicta et venerabilis, graduále pre soprán a dychové nástroje

Ján Levoslav Bella: Bergglocke, pieseň pre soprán a orchester

Ján Levoslav Bella: Deus meus, ad te de luce vigilo, ofertórium pre soprán a orchester (2 verzie)

Ján Levoslav Bella: Diffusa est, ofertórium pre soprán a sláčikový orchester

Ján Levoslav Bella: Domine, exaudi orationem meam pre soprán, alt a orchester

Ján Levoslav Bella: Dumky pre husle a klavír – Ed.: Hudobné centrum

Ján Levoslav Bella: Ecce panis angelicus, graduále pre bas a sláčikový orchester

Ján Levoslav Bella: Ehre sei Gott! pre soprán, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Es ist ein köstlich Ding, kantáta pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Gott höre mein Gebet, kantáta pre soprán a orchester

Ján Levoslav Bella: Gott, sei mir gnädig, Reformationskantate pre bas, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Heil'ge Nacht pre bas a orchester

Ján Levoslav Bella: Hodie Christus natus est pre soprán a orchester

Ján Levoslav Bella: Christus hat geliebt die Gemeine, Osterkantate pre barytón, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: In Deo speravit cor meum, graduále pre bas, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Intende pre soprán, husle, sláčikový orchester a harmónium

Ján Levoslav Bella: Laboravi in gemitu meo pre soprán a orchester

Ján Levoslav Bella: Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Lobe den Herrn!, Geistlicher Festgesang pre mužský zbor a orchester (2 verzie)

Ján Levoslav Bella: Lobet den Herrn, alle Heiden pre bas, soprán, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Mein Friedhof, pieseň pre soprán a orchester

Ján Levoslav Bella: Nedeľná omša č. 6 C dur pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Nedeľná omša č. 9 d mol pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: O komm, mein Heiland, Geistliches Lied pre mužský zbor a plechové nástroje

Ján Levoslav Bella: Omša Es dur pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Omša A dur pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Omša in B pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: O salutaris hostia pre alt a orchester (dve verzie)

Ján Levoslav Bella: Protector noster (G) pre soprán a orchester

Ján Levoslav Bella: Rekviem c mol pre soprán, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Rorate coeli (Träufelt, ihr Himmel) pre soprán a orchester

Ján Levoslav Bella: Slávnostná omša Es dur pre sóla, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Sonáta b mol pre klavír (revidovaná verzia) – Ed.: Hudobné centrum

Ján Levoslav Bella: Tantum ergo pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Te Deum Es dur pre alt, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Terra tremuit pre soprán a orchester

Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren, vianočná kantáta pre zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Veni sancte spiritus pre zbor a sláčikový orchester

Ján Levoslav Bella: Verbum caro pre soprán, sláčikový orchester a harmónium (dve verzie)

Ján Levoslav Bella: Verzage nicht, du Häuflein klein pre zbor a plechové nástroje

Ján Levoslav Bella: Weihelied pre mužský zbor a plechové nástroje

Ján Levoslav Bella: Wende dich zu uns, o Herr, kantáta pre soprán, bas, zbor a orchester

Ján Levoslav Bella: Wie lieblich ist deine Wohnung pre sóla, zbor a orchester

Philipp Frideric Buchner: Harmonia instrumentalis Duobus Violin, & Fagotto Cum Basso continuo. Op. 5. Mainz 1664 (12 sonát)

Giovanni Battista Buonamente. Il quarto libro de varie Sonate, Sinfonie, Gagliarde, Corrente, e Brandi Per sonar con Due Violini, & vn Basso di Viola. Benátky 1626 (10 sonát, 10 sinfonií, 11 gagliárd, 12 corrente, 4 brandi, Le tanto tempo hormai, Ballo del Gran Ducca)

Dario Castello: Sonate concertate In stil moderno, per sonar nel Organo, overo Spineta con diversi Instrumenti. A 2. é 3. voci. Con Basso Continuo. Libro primo. Benátky 1628 (12 sonát)

Samuel Capricornus: Te Deum

Emilio del Cavalieri: Rappresentatione di Anima, et di Corpo. Rím 1600

Mauritio Cazzati: Il secondo libro delle sonate, a una, doi, tre, e quattro. Op. 8. Benátky 1648 (14 skladieb)

Giovanni Paolo Cima: 4 sonáty a 2 capricciá (1610)

Joannis Cserney: Pastorella de N. D. J. X.

Joannis Cserney: Pastoricum Finale

Anton Czermák: Pastorella pro Nativitate Jesu Christi a Canto Solo et Organo (1832)

Ernő Dohnányi: Sláčikové sexteto B dur (3. verzia 1899)

Ernő Dohnányi: Sonáta B dur pre štvorručný klavír (1899)

Fraňo Dostalik: Sonáta pre husle a klavír č. 4

Andrea Falconiero: Il primo libro di canzoe, sinfonie, fantasie, Capricci, Brandi, Correnti, Gagliarde, Alemane, Volte per Violini, Viole, ouero altro Stromento a vno, due, e tre con il Basso Continuo. Napoli 1650 (30 skladieb)

Giovanni Battista Fontana: Sonate a 1. 2. 3. per il Violino, o Cornetto, Fagotto, Chitarone, Violoncino o simile altro Istromento. Benátky 1641 (18 sonát)

Joannis Np. Gabryel: Pastorella vel Gratulatia de Novo Anno

Marco da Gagliano: La Dafne. Florencia 1608

Leopold Koželuh: Koncert pre klavír a orchester Es dur

Leopold Koželuh: Koncert pre klavír a orchester A dur

Giovanni Antonio Leoni: Sonata prima (Sonate di violino a voce sola, op. 3, 1652)

Biagio Marini: Affetti musicali. Op. 1. Benátky 1617 (3 balletti; 11 symfonií, 3 sonaty, 3 canzony, 2 arie, 2 brandi, gagliarda, 2 corenti)

Biagio Marini: Sonate Symphonie, Canzoni, Passemezzi, Baletti, Corenti, Gagliarde, & Retornelli, A 1. 2. 3. 4. 5. & 6. Voci, per ogni sorte d’Instrumenti, Vn Capriccio per Sonar due Violini Quattro parti. Vn Ecco per tre Violini, & alcune Sonate Capriciose per Sonar due e tre parti con il Violino Solo, con altre curiose & moderne inuentioni. Op. 8. Benátky 1629 (20 sonát, 2 capricciá, 5 sinfonií, 8 baletti, 12 correnti, 4 gagliardy, 8 ritornelov, 10 canzon, pass’e mezzo concertato)

Biagio Marini: Scherzi e canzonetti a una, e due voci accomodate da cantarsi nel Chitarone, Chitariglia, & altri Stromenti simili: Con i suoi Ritorneli per il Violino, e Chitarone. Op. 5. Parma 1622 (19 skladieb)

Biagio Marini: Diversi generi di Sonate, da Chiesa, e da Camera, a Due, Tre, + a quattro per ogni sorte d’stromento musicale. Con l’Alfabeto alle piu`  proprie, per la Chitarra alla Spagnola a beneplacito. Libro Terzo. Op. 22. Benátky 1655 (4 balletti, 4 zarabande, 4 correnti, 6 sinfonií, 6 sonát, Passacalio)

Joannis Martos: Sonata Pastoralle. Presto in C

Johann Pachelbel: Ciacona (2vn, BC) (Musicalische Ergötzung. Partie V.)

Gasparo Pietragrua: Partitura delli concerti, et canzon francese a una, due, tre, e 4. vociLib. I. Op. 1 (4 canzony)

Leopold Reirhart: Pastorella in G

Salamon Rossi Hebreo: Il primo libro delle Sinfornie et Gagliarde a tre, quatro & a cinque voci. Per sonar due Viole, ouero doi Cornetti, + vn Chittarrone o altro istromento dacorpo. Benátky 1607 (15 sinfonií a 3 voci, 2 sinfonie, 2 gagliardy a sonata a 4 voci, 3 sinfonie, 3 gagliardy a Passeggio d’vn balletto a voci)

Salamon Rossi Hebreo: Il secondo libro delle sinfornie e Gagliarde a tre voci, per sonar due Viole, + vn Chittarrone con alcune delle dette a Quattro, + a Cinque, + alcune Canzoni per sonar a quattro nel fine. Benátky 1608 (21 sinfonií a 3, 4 sinfonie a gagliarda a 4, 5 sinfonií a gagliarda a 5, 3 canzony per sonar a 4)

Salamon Rossi Hebreo: Il terzo libro de varie sonate, sinfonie, gagliarde, brandi, e corrente per sonar due Viole da braccio, + vn Chitarrone o altro stromento simile. Op. 22. Benátky 1613 (4 sonáty)

Salamon Rossi Hebreo: Il qvarto libro de varie sonate, sinfonie gagliarde, brandi, e corrente per sonar dve violini et vn chitarrone o altro stromente. Benátky 1642 (12 sonát, 6 sinfonií, 8 gagliárd a 8 correnti, 2 brandi, Sonata a Quattro Violini, e doi Chittarroni)

Daniel Speer: Skladby pre dychové nástroje (1685, 1688, 1697) – 29 skladieb (8 Aufzug, 6 Stücklein, 15 sonát)

Daniel Speer: Skladby pre sláčikové nástroje (1685, 1688, 1697) – 10 skladieb (5 sonát, 2 capricciá, 2 gique, 1 aria)

Daniel Speer: Choral Gesangbuch auff das Clavir oder Orgel 1692 (316 skladieb)

Daniel Speer: Skladby pre sláčikový päťhlas (1685, 1697) – (40 skladieb)

Georg Philip Telemann: Gulliver-Suite, Suita in A, Duetto, Sonate (in G) pre violu a basso continuo, Sonate (in B) pre violu a basso continuo (Der getreue Musicmeister. Hamburg 1728)

Marco Uccelini: Sonate over canzoni da farsi a Violino solo, et Basso Continuo. Op. 5. Benátky 1649 (14 skladieb)

Marco Uccelini: Sonate correnti, et arie da farsi con diuersi Stromenti si da Camera, come da Chiesa. A uno a due & a tre. Op. 4. Benátky 1645 (30 sonát, 20 corrente, 15 arie)

Joseph Umstatt: Concerto (in A) pre husle a orchester

Joseph Umstatt: Concerto (in F) pre husle a orchester

Joannis Wozary (Pruské, 1731): Cursus Pastorum Natalitius. Pastorella (Menalca Surge illico)