site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Projekt Mater

V máji 2006 vyšlo vo vydavateľstve Pavian Records nové CD pod názvom MATER. Záujemcovia tu nájdu najnovšie skladby Vlada Godára v interpretácii Ivy Bittovej, súboru Solamente naturali s koncertmajstrom Milošom Valentom, Zboru bratislavského Konzervatória, ktorý pripravil zbormajster Dušan Bill a to všetko pod dirigentskou taktovkou Mareka Štryncla. Základom dramaturgie CD bol koncert súboru Solamente naturali s Ivou Bittovou na BHS 2003, no samotná nahrávka nie je z koncertu. Uskutočnila sa koncom leta 2005 v kostole vo Svätom Jure.

20. októbra 2006 vyšlo CD Vladimíra Godára Mater vo svetoznámom vydavateľstve Manfreda Eichera ECM. ECM bude šíriť nové CD vo svojej obchodnej sieti mimo územia Čiech a Slovenska, kde ho bude naďalej distribuovať Pavian Records. Koncertné oddelenie ECM podporuje šírenie nových nahrávok organizovaním koncertov s vydávanými skladbami a interpretmi. A tak v rámci veľkého džezového festivalu Enjoy jazz v Ludwigshafene sa 8. novembra uskutočnilo vo Friedenskirche koncertné predvedenie celého CD Mater v nahrávacej zostave – s Ivou Bittovou, súborom Solamente naturali pod vedením Miloša Valenta, Zborom bratislavského Konzervatória so zbormajstrom Dušanom Billom a to všetko pod taktovkou Mareka Štryncla. Po hodinovom počúvaní bez jediného tlesknutia odmenili nemeckí poslucháči umelcov dlhotrvajúcim nadšeným potleskom a piskotom.

Na fotografiách máte možnosť vidieť skúšku na koncert, zanietený rozhovor dirigenta s prvým huslistom, inštrumentalistov, spevákov-zboristov, autora s pokorne sklonenou hlavou, sólistku a pár fotiek z koncertu. Ten usmiaty človek na konci je šedá eminencia, hudobník, ktorý síce nie je prítomný na scéne, ale bez ktorého by to vôbec nefungovalo – Pán zbormajster. Na úplne poslednej fotke Iva Bittová a Vlado Godár debatujú s Manfredom Eicherom na vynikajúcej gurmánskej polnočnej večeri.

Nové turné s projektom Mater sa uskutočnilo v dňoch 1., 2. a 3. apríla 2007, keď hudba z CD zaznela v talianskom meste Bergamo a nemeckých mestách Memmingen a Berlín. Koniec mesiaca, 23.–26. apríl 2007, ponúkal poslednú možnosť vidieť projekt Mater naživo v mestách bývalého Česko-Slovenska – Ostrava, Bratislava, Brno, Praha – pred odchodom Ivy Bittovej do zámoria na dlhší pracovný pobyt.

Po vyše roku sa opäť zišla celá partia hudobníkov a spevákov, aby obnovili projekt zostavený zo skladieb z CD Mater. Koncert v Prievidzi sa konal 9. júla 2008 v krásnom barokovom kostole piaristov s vynikajúcou akustikou. Iva Bittová sa vrátila z USA v skvelej forme, čo jej fanúšikovia odmenili búrlivým potleskom nielen medzi skladbami, no niekedy i uprostred nich. Nedali sa však zahanbiť ani inštrumentalisti – hoci niektorí z nich hrali dielo Vladimíra Godára po prvýkrát, ansámbel pod vedením Stephena Stubbsa pôsobil mimoriadne stmelene. Zbor konzervatória je skôr súborom spevákov-sólistov, než zboristov, a to zásluhou Dušana Billa. Svoje kvality mali šancu predviesť najmä v predpremiére novej Godárovej skladby Dormi Jesu pre soprán, zbor a harfu. Sopránový hlas v tomto prípade spievala Hilda Gulyásová zo zboru, na harfe hrala Maxine Eilander. Hildin zvonivý hlas sa niesol priestorom kostola, očaril všetkých prítomných a premenil skladbičku na malú modlitbu. Druhej časti koncertu už jednoznačne dominovala Iva a najmä jej patril záverečný búrlivý potlesk. 

O dva dni 11. júla 2008 sa celý program zopakoval vo Fribourgu (Švajčiarsko) na Medzinárodnom festivale sakrálnej hudby (www.fims-fribourg.ch). Kostol Sv. Michala (Eglise du Collège Saint-Michel) ponúkal podobnú dokonalú akustiku ako prievidzký svätostánok. Koncert sa niesol pod názvom Le monde enchanté d’Arvo Pärt et Vladimir Godar (Očarujúci svet Arvo Pärta a Vladimíra Godára), a preto okrem Godárových skladieb odzneli tri skladby Arvo Pärta; dve z nich opäť dali príležitosť zboru prezentovať svoje majstrovstvo. Ani premiéra skladby Dormi Jesu nesklamala. Nádherným zvukom a atmosférou pokory všetci zúčastnení prispeli k tomu, že obecenstvo nechcelo dlhé minúty pustiť interpretov z pódia. Nadšený potlesk, bravo, dupot... Ako sa vyjadril jeden Švajčiar slovenského pôvodu: „Takúto reakciu som v rezervovanom Švajčiarsku ešte nezažil.“ Koncert vysielalo Radio Suisse Romande v priamom prenose. Bol to mimoriadny úspech všetkých prítomných interpretov.

 

Za láskavé povolenie uverejniť nasledujúce krásne fotografie z koncertu v Ludwigshafene ďakujeme fotografovi © Stefanovi Oldenburgovi, www.jazzentrix.de.


NAVRCHOLU.cz