site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Starinky 2019

Tí, ktorí si chcú ešte raz vypočuť Dariačangin sad naživo, môžu prísť do Košíc 28. novembra 2019, kde si skladbu vypočujú v interpretácii Košickej štátnej filharmónie pod vedením Szymona Bywaleca. Na viole hrá Peter Zwiebel a na violončele opäť Jozef Lupták.

V dňoch 24. a 25. októbra 2019 sa uskutočnil slávnostný koncert pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenskej filharmónie. Na túto príležitosť si šéfdirigent Slovenskej filharmónie James Judd vybral skladbu Dariačangin sad, ktorá sa dostala na pulty orchestra po 31 rokoch. Vynikajúca interpretácia sólistov Martina Rumana, Jozefa Luptáka, dirigenta aj celého orchestra! Ďakujeme! Pre tých, ktorí nemohli prísť a zažiť tú atmosféru, tu uvádzame link na web Slovenskej filharmónie, kde si môžu celý koncert vypočuť: (https://stream.filharmonia.sk/video/?v=KS201910251900)

    

                Martin Ruman – viola, Jozef Lupták – violončelo, Vladimír Godár, James Judd – dirigent

  

Jozef Bubnáš – dramaturg SF, James Judd – dirigent, Vladimír Godár, Martin Ruman – viola, Jozef Lupták – violončelo

V septembri 2019 sme si mohli v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu vypočuť Tombeau de Bartók Vladimíra Godára, skladbu, ktorú si vybral slovenský dirigent Peter Valentovič na otvorenie sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Výborná interpretácia, skvelý zážitok!

Slnko v sieti je nielen významný slovenský film, ale aj názov filmárskej ceny, ktorá sa udeľuje v mnohých kategóriách pokrývajúcich všetky možné filmové žánre a profesie. V piatok 5. apríla 2019 sa rozdávali ceny za rok 2018 a už nominácie ukázali, že film scenáristov Mareka Leščáka a Martina Šulíka, ktorý je zároveň režisérom snímky, si získal najväčšie sympatie poroty Filmovej akadémie. Z pôvodných 12 nominácií film Tlmočník nakoniec dostal 6 ocenení Slnko v sieti, medzi nimi aj za hudbu, ktorú skomponoval Vladimír Godár.