site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Dielo (chronologický zoznam)

Päť skladieb – pf – 1970 – 8’ – I. Allegro; II. – ; III. Animato; IV. Allegro; V. Lento – Rkp.

Monódie – cl – 1970 – 10’ – I. Lento. Animato. Lento; II. Adagio; III. Allegro vivace – Rkp.

Introdukcia a fúga – vn, vl, vc – 1970 – 9’ – Rkp.

Variácie – rec, tsax, pf, cb – 1970 / R 1980: Dva fragmenty z Prvých dojmov Henriho Michauxa – 10’ – T.: Henri Michaux (preklad Ján Mihalkovič) – Rkp.

Concertino – orch da cam. (fl, ob, cl, clb, fg, 3vnI, 3vnII, 2vl, 2vc) – 1970 – 8’ – Rkp.

Sonáta – vn – 1971 – 18’ – I. Molto allegro; II. Lento; III. Scherzo. Allegro assai; IV. Vivace – Rkp.

Trois valses – pf – 1971 – 6’ – I. Moderato; II. Allegro; III. Lento assai – Rkp.

Tri skladby – fl, gt, vc – 1971 – 5’ – I. Lento; II. Kánon; III. Allegro – Rkp.

Štyri monológy – gt – 1971 – 5’ – I. Ad libitum; II. Allegro; III. Allegro; IV. Ad libitum – Rkp.

Klavírna skladba – pf – 1971 – 3’ – Rkp.

Bagatela – fl, vl, fg – 1971 – 2’ – Rkp.

Prelúdium – pf – 1971 – ad lib. – Rkp.

Suita – pf – 1972 – 13’ – I. Arioso; II. Burleska; III. Nocturno; IV. Toccata; V. Coda – Rkp.

Cyklus – fl – 1972 – 8’ – I. Canto I.; II. Hoquetus; III. Kánon; IV. Kadencia; V. Canto II. – Rkp.

Na popol – s, pf – 1972 – 3’ – T.: Vasko Popa – Rkp.

Zbiehanie – fl, cori, clb, vn, vl, vc, perc – 1972 – 6’ – Rkp.

ť skladieb – gt – 1972 – 5’ – Rkp.

Tri piesne na ľudové texty – a/ v, pf (1972); b/ b, 2vn, vl, vc (1975); c/ b, orch d’archi, ar (1981) – 8’ – I. Dolina, dolina; II. Hraj, muzika, hraj; III. Bude vojna, bude – Rkp.

Variácie – pf – 1973 – 4’ – Rkp.

Passacaglia – 2vn, vl, vc – 1973 – 5’ – Rkp.

Trigram – pf – 1973 – 10’ – Rkp.

Spevy o posledných chvíľach života – CF – 1973 – 11’ – I. Slnko, mesiac, človek; II. Neplač; III. Neviditeľné veci; IV. Veľký je svet – T.: africké ľudové texty (preklad Ján Stacho) – Rkp.

Suita II. – pf – 1973 – I. Staccato; II. Variácie; III. Valse; IV. Adagio; V. Rondoletto – Rkp.

Trio – a/ ob, vn, pf; b/ vn, cl, pf – a/1974; b/1980 – 20’ – I. Allegro moderato; II. Aria; III. Scherzo; IV.Thema con variazioni – Rkp.

Sinfonia giocosa – orch da cam. (2ob, 2cl, fg, archi) – 1974 – 10’ – Allegro moderato. Andante. Allegro – Rkp.

Chryzantémy – s, fl, 4vl, CF – 1975 – 8’ – T.: Milan Rúfus – Rkp.

Fúga – orch d’archi – 1975 – 5’ – Rkp.

Štyri klavírne skladby – pf – 1975 – 10’ – I. Allegretto; II. Vivo; III. Adagio; IV. Toccatina – Rkp.

Fuga in f – orch d’ archi – 1975 – 5’ – Rkp.

Ozývaj sa, hora – CF – 1976 – 4’ – T.: Andrej Plávka – Rkp.

Trio – fl, tr, clb – 1976 – 10’ – I. Allegro; II. Andantino; III. Vivo – Rkp.

Pri vode – CF – 1977 – 6’ – T.: Li-Po (preklad Ivan Kupec) – Rkp.

Dychové kvinteto – fl, ob, cl, fg, cr – 1977 (R 1980) – 12’ – I. Lento; II. Vivace; III. Adagio; IV. Recitativo; V. Allegro vivo (R. = Molto vivace) – Rkp.

Totožné – CM (SSAATTBB) – 1977 (1990) – 5’ – T.: Octavio Paz (preklad Ján Stacho) – Rkp.

Tri piesne na slová čínskej poézie – mzs, orch da cam. (fl, ob, cori, cl(clb), fg, tr, 2cr, ar, cel, batt, archi) – 1977 – 12’ – I. Dvaja v člne (Kniha piesní); II. Krčma zjari (Li-Po); III. Spomienky (Jüan Cchi) – Rkp. (Part., Kl.výťah)

Ricercar per 4 stromenti – a/ fl, ob, vc, cmb; b/ 2vn, vc, cmb; c/ 2vn, vc, pf; d/ vn, vl, vc, pf – 1977/1995(d) – 10’ – Ed.: SHF 1985; Scriptorium musicum 1999

Predohra (Hommage a`   Alfred Jarry) – orch – 1978 – 8’ – Rkp.

Žalostné pesničky na slová starej slovenskej poézie zo zbierok 18. a 19. storočia – CF (CB), cori, vn, cimb, tp – 1979 – 11’ – I. Žiale moje, žiale; II. Už je moje srdce; III. Hrajteže mi, hrajte; IV. Žiale moje, žiale; V. V čiernej hore; VI. Keď počnem čaruvať; VII. Žiale moje, žiale – Rkp.

Jesenná meditácia – 2vn, vl, vc – 1979 (R 1990) – 3’ – Ed.: Scriptorium musicum 2000

1. symfónia – orch – 1980 (R 1986) – I. Passacaglia; II. Notturno; III. Finale – Rkp.

Šesť bagatel – CB (CF) – 1980 – 9’ – I. Melódia; II. Nocturno; III. Ostinato; IV. Fanfáry; V. Arabesky; VI. Kánon – Rkp.

Trio – vn, cl, pf – 1980 – 20’ – I. Allegro moderato; II. Aria; III. Scherzo; IV.Thema con variazioni – Rkp. (revízia Tria pre ob, vn, pf z 1974)

Pieseň o belavých hlavách – CF – 1980 – 10’ – I. Pri vode (Li-Po); II. Pieseň o belavých hlavách (Wen Ťün); III. Jar (Tu-Fu) – T.: staročínska poézia v parafrázach Ivana Kupca – Rkp.

Zrkadlenie, tetralógia – CF (strum.) – I. Pieseň o belavých hlavách (1980); II. Žalostné pesničky (1979); III. Chryzantémy (1974); IV. Spevy o posledných chvíľach života (1973) – Rkp.

Suita – 2vn/2vc – 1981/2007 – 12’ – 1. Rag-time; 2. Ostinátne variácie; 3. Uspávanka; 4. Etuda; 5. Valčík; 6. Adagio; 7. Con moto; 8. Hommage à Vivaldi [pozri Husľové duetá, III.]

Husľové duetá, 72 skladieb – 2vn – 1981 – [I. 24 duet; II. 40 duet (Melodiarium); III. Suita pre dvoje huslí] – Ed.: OPUS 1985 (I.), 1987 (II., III.)

Lyrická kantáta – mzs, orch da cam (fl, ob, cori, cl(clb), fg, tr, 2cr, ar, cel, perc, archi) – 1981 – 22’ – I. Chrám na temene hory (Li-Po); II. Dvaja v člne (Kniha piesní); III. Bez názvu (Li-Po); IV. Krčma zjari (Li-Po); V. Spomienky (Jüan Čchi) – Rkp. (part., kl. výťah)

Päť bagatel – pf – 1981 – 8’ – I. Staccato; II. Nocturno; III. Valse; IV. Adagio; V. Vivo – Rkp.

Letné obrázky, 12 skladieb – pf – 1981 – 15’ – 1. Letný deň; 2. Bábkové divadlo; 3. Na lúke; 4. Stará pieseň; 5. Kukučky; 6. Cínoví vojaci; 7. Pri rybníku; 8. Letný tanec; 9. Čierny trúbkar; 10. Medveď na malinách; 11. Hra; 12. Slnko zapadá – Rkp.

Passacaglia a fúga – orch d’ archi – 1981 – 10’ – Rkp.

Partita pre 54 sláčikových nástrojov, čembalo, tympany a trubicové zvony – 15vnI, 15vnII, 8vl, 8vc, 8cb, cmb, tp, cmp – 29’ – 1983 – I. Fuga. Adagio; II. Concertino. Allegro con spirito; III. Corale. Lento; IV. Capriccio. Presto; V. Canzonetta. Andante quieto e cantabile – Ed.: OPUS 1986

Grave, passacaglia – pf – 1983 – 16’ – Rkp.

Talizman, nokturno – vn, vc, pf – 1979–1983 – 15’ – Ed.: Scriptorium musicum 1999

Malá suita – vn, pf (vn, orch d’archi) – 1984 (1986) – I. Prelúdium; II. Ľudový tanec; III. Menuet; IV. Sarabanda; V. Gigue; VI. Tanec – Ed.: In: V. Kořínek: Husľová škola, 3. zošit, Prednesové skladby. OPUS 1985

Tanec a ária malých Siouxov – RB, DF, MM, IM, JH – 1984 – Rkp.

Orbis sensualium pictus, oratórium – s, b, CM, orch – 1984 – 60’ – I. Mundus; II. Caelum; III. Terra; IV. Septem aetates Hominis; V. Sensus externi et interni; VI. Societas parentalis; VII. Arbor Consanguinitatis; VIII. Sepultura; IX. Humanitas; X. Epilogus. Meditatio – T.: Ján Amos Komenský – Rkp. (partitúra, kl. výťah)

Humanitas, ária – s, ar, archi – 1983 – 7’ – T.: Ján Amos Komenský – Rkp.- [verzia IX. časti oratória]

Meditácia – vn solo, tp, archi (12, 12, 8, 8, 8 / verzia: 6, 6, 4, 4, 4) – 1984/R 1995 – 15’ – Rkp.

Štyri vážne spevy – v, pf (v, pf, mbf, cmp, archi) – 1985 (1986) – 13’ – I. Život lidský nejednaký, spúsob v svete ledajaký; II. Tam strom padá, kam víc visí, nech rozumí, kdo to slyší; III. Jako labuď cnosti nabuď; IV. Smrt – T.: Hugolín Gavlovič (I.-III.), Daniel Sinapius (IV.)

Sonáta na pamäť Viktora Šklovského – vc, pf / vl, pf – 1985 – 21’ – I. Largo; II. Presto agitato; III. Largo – Ed.: faber

Zo starých albumov, 200 tancov – 1 instr, BC – 1985 – a/ 42 tancov z Vietorisovej tabulatúry; b/ 55 tancov z Pestrého zborníka; c/ 13 suít z Hudobného štvorlístka Daniela Speera (1697); d/ 24 hajdúskych tancov z Melodiaria Anny Szirmay Keczerovej – Ed.: OPUS 1989, 1992 (c, d)

Concerto grosso per archi e cembalo – 3vnI, 3vnII, 3vl, 2vc, cb, cmb – 1985 – 29’ – I. Adagio sostenuto;
II. Presto e molto agitato; III. Ground. Largo e quieto – Ed.: faber

Uspávanky Jana Skácela – s, fl, vc, cmb / R s, vn, vc, pf – 1986/2005 – 12’ – I. Uspávanka s Popelčiným oříškem; II. Uspávanka s panem Mozartem; III. Uspávanka se studánkou – Ed.: Hudobný fond, Rkp.

Sekvencia – vn, pf – 1987 – 21’ – Ed.: SHF 1993

Dariačangin sad, mýtus podľa Othara Čiladzeho – vl, vc, 5perc, pf, cel, cmb, ar, archi (12, 12, 8, 8, 8) – 1987 – 36’ – Rkp.

Clownfórum, pantomíma-muzikál – voci, pf – 1990 – (Marián Vanek, Tomáš Janovic, Vladimír Godár, Melánia Vaneková)

Neha – 2vn, vl, vc – 1991 – 19’ – Ed.: Scriptorium musicum 2000

2. symfónia, rituál pre orchester – orch – 1992 – 50’ – Rkp.

Via lucis – orch (4tr, 4cr, 3tn, tba, 4perc, cel, ar, 12, 12, 8, 8, 8) – 1993 – 25’ – Rkp.

Barkarola – vn solo/vc solo/vl solo, ar, cmb, archi (3, 3, 3, 2, 1) – 1993/1994/2008 – 15’ – Ed.: faber

ploration sur la mort de Witold Lutosławski – 2vn, vl, vc, pf – 1994 – 10’ – Ed.: Scriptorium musicum 2000

Emmeleia – a/ pf; b/ pf a 4 mains; c/ ar, orch d’archi; d/ vn solo, crtli, ar, orch d’archi; e/ vn, pf; f/ vl, pf; g/ vc, pf; h/ 2vn, vl, vc; i/ 4 gui; j/ vn, vc, pf – 1994/2002 – 5’ – Ed.: Scriptorium musicum 2000 (h)

Tombeau de Bartók – orch – 1995/R 2002 – 20’ – I. Molto adagio; II. Allegro barbaro; III. Molto quieto – Ed.: faber

Ecce puer – s, 2vn, vl, cb, chit, ar, cmb – 1997 – 7’ – T.: James Joyce – Ed.: faber

Bikít Gilgameš – b, vc – 1998 – 17’ – T.: Epos o Gilgamešovi – Rkp.

La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide – vc, ar / vl, cmb / vl, gui – 1999/2017 – 12’ – Rkp.

O Crux, meditácia – vc/vn/vl – 1999, 2000(vn), 2006(vl) – 10’ – Ed.: Scriptorium musicum (vc)

Missa pastoralis – 4vn/4gui – 2000/2002 – 12’ – I. Kyrie; II. Gloria; III. Credo; IV. Svatý; V. Agnus Dei; VI. Dona nobis pacem – Rkp.

Filmová suita – 2vn, vl, vc – 2001 – I. Valčík (Neha); II. Largo e molto quieto (Neha); III. Rag-time (Všetko čo mám rád); IV. Grazioso (Záhrada); V. Waltz Wittgenstein; VI. Pochod (Krajinka); VII. Durch Adams Fall ist ganz verderbt (Krajinka); VIII. Tango (Krajinka); IX. Tanec (Krajinka); X. Valčík (Krajinka); XI. Largo desolato (Krajinka) – 15’ – Rkp.

Mohendžo-daro – a, tar(cori), cmp tub, ar, cmb, archi – 2001 – 6’ – Rkp.

Stálá Matka – a, vn solo, ar, chit, cmb, 4vnI, 4vnII, 2vl, 2vc, cb / verzia: a, vn solo, archi, bgui, ar, cmb – 2001 – 22’ – T.: Stabat mater – Ed.: faber

Variazioni facili – vn, vc, pf / vn, vc, orch d’archi, cmb – 2001/2017 – 8’ – Rkp.

Divertimento in A – vn, vc – 2001 – 8’ – I. Misterioso, molto lento; II. Giocoso; III. Andante cantabile; IV. Giocoso; V. Tango; VI. Presto – Rkp.

Uspávanky – a/ a, 2vn, vl, vc; b/ a, 2vn, 2vl, vc; c/ a, pf; d/ a, archi, ar – 2002/2008/2017 – 8’ – I. Preludio; II. Hojda, hojda; III. Hajaj, belaj; IV. Interludio; V. Beliže mi beli; VI. Usniže mi usni; VII. Postludio – T.: ľud. – Ed.: faber

Malá suita – ssax, asax, tsax, barsax – 2003 – 8’ – I. Ragtime; II. Blues; III. Sarabanda; IV. Menuet; V. Tango – Rkp.

Pieseň labute – a/ 2gui, ar, orch d'archi; b/ 4vc; c/ vn, vc, pf – 2003, 2006(c) – 4’ – Rkp.

Elégia – vc – 2003 (1971) – 4’ – Rkp.

Magnificat – voc fem, CM, ar, archi – 2003 – 10’ – T.: Magnificat – Ed.: faber

Regina coeli – a, vn solo, CM, archi, basso continuo – 2003 – 5’ – Ed.: faber

Sonáta pre husle – vn – 2004/R 2005 – 25’ – I. Capriccio; II. Melodia; III. Intermezzo; IV. Passacaglia – Rkp.

La Carnaval de Venise – 2vn, vl, vc – 2005 – 8’ – Rkp.

Malá suita pre malého Davida – el vn, elgui/vc, archi, cmb – 2005 – I. Preludio; II. Fanfarinette; III. Sarabanda; IV. Hajduk – rondeau; V. Pieseň labute; VI. The Little Afro-American; VII. Goralské variácie – 22’ – Ed.: faber

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň – a/ 2 vc; b/ 2vl – 2006 – 6’ – Rkp.

Passacaglia – vc/vl – 2004/2007 – 6’ – Rkp.

Melodiarium, tance pre 2 violončelá (transkripcia 28 tancov z Husľových duet z roku 1981) – 2vc – 1981/2007 – Rkp.

Pod rozkvitnutými sakurami, hudobno-dramatická báseň – s, br, CMa, orch – 2008 – 55’ – (Ango Sakaguči, Jozef Slovák)

Dormi Jesu – s, CM, ar / s, CF, ar / t, 2 contrat, br, vc, ar – 2008 / 2013 – 6’ – T.: Anon. – Ed.: faber

Querela pacis, kantáta (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus) – s, a, CM, fl, ob, ar, cmb, cmp tub, archi – 2009 – I. Preludio-Mantra; II. The Lament; III. A Prayer; IV. What does little birdie say? (pôvodná verzia) – 24’ – Rkp.

Sweet and Low, uspávanka – CM, ar, vn, vl, vc, cb / CM, archi, gui – 2009/2017 – 5’ – T.: Alfred Tennyson – Rkp.

Querela pacis (Žalospev mieru), oratórium (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus) – s, a, b, CM, fl, ob (ob da caccia), ar, cmb, org, cmp tub, vnI, vnII, vl, vc, cb – 2010 – I. Preludio – Mantra (Erazmus Roterdamský); II. Recitativo. Miles (Ján Ámos Komenský);  III. Obsidium urbis (Ján Ámos Komenský); IV. A Gran battaglia; V. The Lament (Nárek nad skazou mesta Ur); VI. A Prayer. Allah (Henry Wadsworth Longfellow); VII. Psalmus. Domine exaudi (žalmy 101, 51); VIII. Lacrimosa;  IX. Smutná pavana do tejto šialenej doby; X. Postludio – Mantra (Erazmus Roterdamský); XI. Cradle song. What does little birdie say? (Alfred Tennyson) – 75’ – Ed.: faber

Šlof, majn kind – mzs, vnI, vnII, vl, vc, cb, gui, bgui, ob/cimb – 2017 – 5’ – T.: ľud. – Rkp.

Grécke tance – vn, vc, orch d’archi, cmb – 2017 – 13’ – Rkp.

Sunéčko – mzs, vc – 2018 – 8’ – T.: ľud. – Rkp.

Hudba pre Martina Šulíka – 2vn, vl, vc, cmb – 2018 – 45’ – Rkp.

Na začiatok stránky