site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Starinky 2017

V júli 2017 mal na festivale v Karlových Varoch premiéru film režiséra Víta Klusáka Svět podle Daliborka, ku ktorému písal hudbu Vladimír Godár.

Na jar 2017 vyšlo nové CD Vladimíra Godára Orbis sensualium pictus. Ide o live nahrávku z koncertov 17. a 18. marca 2016, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti autorovej šesťdesiatky. Na CD počujeme spevákov Helenu Becse Szabó a Petra Mikuláša, Slovenskú filharmóniu, Slovenský filharmonický zbor, ktorý pripravil Jozef Chabroň, Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej, a to všetko pod dirigentskou taktovkou Alexandra Rahbariho. CD je produktom Slovenskej filharmónie a je na predaj výlučne v pokladni SF.

Cyklus koncertov Solamente naturali v Bratislave v Malom evanjelickom koncerte pokračoval koncertom 6. mája 2017, na ktorom odzneli skladby Johanna Sebastiana Bacha a Vladimíra Godára.