site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Starinky 2006

Vianočný koncert – Premiéra nového piesňového cyklu Vladimíra Godára – Vianočné piesne pre hlas, sláčikový orchester a organ – odznela 17. 12. 2006 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave. Spievala Marta Angela Vávrová so sprievodom Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Danela.

Obľúbenú skladbu sláčikových orchestrov Concerto grosso per archi e cembalo predviedol ŠKO Žilina pod taktovkou Olivera von Dohnányiho v Paríži, v Katedrále invalidovne 15. 12. 2006.

Na Medzinárodnom filmovom festivale v Bratislave bola 8. 12. 2006 Vladimírovi Godárovi udelená národná filmová cena „Slnko v sieti 2006“ za najlepšiu pôvodnú filmovú hudbu, za hudbu k filmu Slnečný štát.

V dňoch 10.–19. novembra sa v Bratislave uskutočnilo 23. bienále festivalu Nová slovenská hudba. Festival, nazvaný EPOCHÉ, mal v tomto roku podobu výberu „toho najlepšieho“, čo v slovenskej vážnej hudbe dosiaľ vzniklo – nebol to teda festival noviniek, ale vrcholov. Festival bol jedinečnou príležitosťou vypočuť si zriedkavo uvádzané ťažiskové skladby významných tvorcov novodobých dejín slovenskej hudby. Dramaturgia festivalu, ktorá je dielom Vladimíra Godára, zohľadnila aj časové a priestorové kontexty slovenskej hudby v snahe ukázať slovenskú hudbu v tom najúčinnejšom kontexte. Aj slovenská hudba má svoje dejiny, svojich predkov i susedov, bez ktorých by vyzerala celkom inak, alebo by vôbec nebola. Festival reagoval aj na významné jubileá – dvestoročnicu Johanna Caspara Mertza a storočnicu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Epoché bolo i jedinečnou prehliadkou slovenského koncertného umenia – a treba vyjadriť vďaku všetkým zúčastneným interpretom za skvelé výkony a precízne naštudovania. Zámerom dramaturgie festivalu bolo predstaviť všetky naše orchestre, komorné orchestre a komorné súbory, aj tých najpozoruhodnejších sólistov. Nie všetko sa podarilo, ale vo veľkej miere celkom iste.

2. novembra 2006 v rámci abonentného koncertu Slovenskej filharmónie v Bratislave odznela pod taktovou rakúskeho dirigenta Christopha Campestriniho trojčasťová orchestrálna skladba Vladimíra Godára Tombeau de Bartók. Orchester Slovenskej filharmónie ju mal na pultoch po prvýkrát, ale hrali ju skvelo!

Sólista violončelista Jozef Lupták, harfistka Adriana Antalová, Komorní sólisti Bratislava s koncertnou majsterkou Ivanou Pristašovou zahrali Godárovu Barkarolu pre violončelo, harfu, 12 sláčikových nástrojov a čembalo v bratislavskom Evanjelickom kostole 30. 10. 2006.

Talizman, nokturno pre klavírne trio v interpretácii Milana Paľu, Jozefa Luptáka a Jevgenija Iršaia mali možnosť vypočuť si poslucháči v Sankt Petersburgu, v Ermitážnom divadle 2. 10. 2006.

V dňoch 14.–17. septembra sa v Bratislave uskutočnil už 6. ročník čoraz obľúbenejšieho festivalu Konvergencie, ktorého duchovným i fyzickým otcom je violončelista Jozef Lupták. Na tomto festivale odznelo niekoľko skvelých koncertov v novom koncertnom centre Design Factory na Bottovej. V interpretácii Roberta Cohena a Jozefa Luptáka odznela aj premiéra novej skladby Vladimíra Godára Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre dve violončelá, napísanej na objednávku festivalu (15. 9. 2006). O dva dni tu zazneli aj dve ďalšie Godárove skladby Jesenná meditácia pre sláčikové kvarteto a Déploration sur la mort de Witold Lutosławski, zahrali ich huslisti Igor Karško a Jana Karšková, violista Simon Tandree, Jozef Lupták a klaviristka Nora Škutová.

V máji 2006 vyšlo vo vydavateľstve Pavian Records nové CD pod názvom MATER. Záujemcovia tu nájdu najnovšie skladby Vlada Godára v interpretácii Ivy Bittovej, súboru Solamente naturali s koncertmajstrom Milošom Valentom, Zboru bratislavského Konzervatória, ktorý pripravil zbormajster Dušan Bill a to všetko pod dirigentskou taktovkou Mareka Štryncla. Základom dramaturgie CD bol koncert súboru Solamente naturali s Ivou Bittovou na BHS 2003, no samotná nahrávka nie je z koncertu. Uskutočnila sa koncom leta 2005 v kostole vo Svätom Jure.

11. apríla sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici uskutočnil narodeninový koncert Vlada Godára Koncert pre priateľov. Skladby Vlada Godára prišli zahrať jeho priatelia Iva Bittová, Juraj Čižmarovič a Janko Slávik, autor sedel za klavírom. V sále Pálffyho paláca sa tlačilo najmenej sto Godárových priateľov.

V marci 2006 si autor k svojej päťdesiatke vydal knihu Rozhovory a úvahy vo vydavateľstve AEPress. Nájdete v nej ťažisko slovnej písanej tvorby Vlada Godára.

21. marca 2006 sa v Malej sieni Slovenskej filharmónie uskutočnil koncert Moyzesovho kvarteta s hosťom-oslávencom Vladom Godárom ako klaviristom. Z Godárovej tvorby odznelo Déploration sur la mort de Witold Lutosławski a Emmeleia pre sláčikové kvarteto.

25. februára 2006 dostal Vladimír Godár svojho druhého Českého leva a to za hudbu k filmu scenáristu a režiséra Martina Šulíka Slnečný štát.

Súboj levov