site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Starinky 2007

V sobotu 24. novembra 2007 sa už po 12-ty raz udeľovali ceny Nadácie Tatra banky. Za rok 2007 bol za hudbu ocenený Vladimír Godár za svoju kompozičnú a organizátorskú činnosť pre hudobnú obec.

V dňoch 7.–16. novembra 2007 sa v Bratislave uskutočnil už deviaty ročník bienále festivalu súčasnej hudby Melos–Étos. Keďže bol Vladimír Godár členom výboru festivalu, jeho skladby na ňom neodzneli. S veľkým potešením si však zahral 8. novembra na klavíri skladby Giju Kančeliho Time... and Again pre husle a klavír a klavírne kvateto In L’istesso tempo. Jeho spoluhráčmi boli huslista Juraj Čižmarovič, violista Milan Radič a violončelista Ján Slávik. Svetoznámy gruzínsky skladateľ Gija Kančeli poctil festival svojou osobnou prítomnosťou.

Už po siedmy raz sa uskutočnil festival Konvergencie (www.konvergencie.sk), ktorého duchovným otcom a hlavným organizátorom je violončelista Jozef Lupták. Dáva na ňom priestor tomu najlepšiemu z komornej tvorby domácich i svetových autorov a príležitosť vynikajúcim slovenským i zahraničným interpretom. Festival otvoril violončelovým sólom sám Jožko Lupták na koncerte v kostole Klarisiek v Bratislave (13. 9. 2007), a to premiérou najnovšej skladby Vladimíra Godára Passacaglia pre violončelo. Takisto záver patril Godárovi, avšak ako klaviristovi, keď na nočnom koncerte v Design Factory v Bratislave 16. 9. 2007 sprevádzal speváčku Petru Noskaiovú. Projekt mal titul Ruské uspávanky a sny a odznelo na ňom 27 diel od Glinku, Dargomyžského, Čajkovského, Balakireva, Borodina, Rimského-Korsakova, Musorgského, Ľadova, Arenského, Tanejeva, Grečaninova, Ľapunova, Blumenfeľda, Šostakoviča a Stravinského.

Na Malte sa v rámci národného dňa Slovenskej republiky (9. 9. 2007) uskutočnil koncert, na ktorom slovenský huslista študujúci na Morave Milan Paľa predviedol okrem skladieb Maxa Regera, Ilju Zeljenku, J. S. Bacha a Jevgenija Iršaia aj Passacagliu pre husle Vladimíra Godára.

S veľkým úspechom predviedli speváčka Marta Vávrová a klavirista Petr Vašíček v Berlíne 5. júla 2007 Godárovu skladbu Štyri vážne spevy vo verzii pre hlas a klavír.

Od začiatku roka odzneli skladby z CD Mater na mnohých rozhlasových staniciach sveta. Bližšie (aj keď, žiaľ, nie úplné) informácie poskytuje podstránka Minulé udalosti – 2007.

Ceny Krištáľové krídlo za rok 2006 za výnimočný počin v rôznych kategóriách sa udeľovali 8. mája 2007 – porota pre hudbu ju tentokrát udelila Vladimírovi Godárovi za CD Mater. Cenu mu odovzdal jazzman Peter Lipa.

Anglický dirigent a muzikológ Andrew Parrott oslavoval v apríli 2007 svoje významné životné jubileum. Pri tejto príležitosti vyhlásil nositeľov ceny “Taverner Award”, štrnásť výnimočných osobností, nezávislých hudobníkov, ktorí významne prispeli k hudobnému porozumeniu, nehľadiac na komerčný či osobnostný zisk. Jedným z nich je Vladimír Godár, ocenený “za krásne zostavené CD Mater, pozostávajúce z retrospektívnych skladieb, ktoré za svoj východiskový bod pokladajú hudbu dávnych storočí.”

V apríli 2007 sa zverejnili výsledky súťaže Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2006. Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy získala kniha-CD Mater vydavateľstva Pavian Records. Zásluhu na tom má najmä fotograf a grafik Vladimir Yurkovic, ktorý má na svedomí celkový dizajn knihy a výtvarník František Lipták, ktorý do bookletu prispel svojimi pôvabnými maľbami.

V dňoch 23. až 26. apríla 2007 sa uskutočnilo turné súboru Solamente naturali a Zboru bratislavského konzervatória s programom Mater po mestách bývalého Československa (Ostrava, Bratislava, Brno, Praha). Iva Bittová si tak zaspievala Mater naposledy pred svojím odchodom do zámoria. Zbor tradične pripravil Dušan Bill a celý program dirigoval Marek Štryncl. Koncerty sa konali v beznádejne vypredaných a preplnených kostoloch a poslucháči prepustili interpretov až po dlhotrvajúcom potlesku, prídavku a „standing ovations“.

CD Mater odznelo na rozhlasovej stanici wprb v rámci programu Marvina Rosena Classical Discoveries 25. 4. 2007.

Každý mesiac vyberá James Inverne, editor najprestížnejšieho časopisu v oblasti vážnej hudby Gramophone, zo stoviek CD nahrávok vážnej hudby, ktoré časopis prezentuje, 10 vynikajúcich albumov. V mesiaci máj 2007 sa v tejto desiatke v rubrike Voľba editora ocitlo aj CD Mater.

Klaviristi Ivan Buffa a Diana Cibuľová nahrali CD s klavírnymi skladbami výlučne slovenských autorov New Slovak Music for Piano. Medzi inými tu nájdeme aj jednu z najstarších skladieb Vladimíra Godára, Trigram pre klavír, a štvorručnú klavírnu verziu Emmeleie.

Cellomania je názov nového CD štyroch výborných violončelistov Jozefa Luptáka, Jozefa Podhoranského, Eugena Procháca a Jána Slávika. CD obsahuje skladby slovenských skladateľov pre toto špeciálne obsadenie – teda pre štyri violončelá; patrí medzi ne i Pieseň labute Vladimíra Godára.

Časopis Rock-pop (apríl 2007) uverejnil výsledky ankety Volby Ro(c)ku 2006, v ktorej hlasujú publicisti i čitatelia časopisu v niekoľkých kategóriách. Publicisti určili CD Vladimíra Godára a Ivy Bittovej Mater za CD roka.

Súbor starých nástrojov Solamente naturali vedený Milošom Valentom, Zbor bratislavského konzervatória so zbormajstrom Dušanom Billom, sólistka Iva Bittová a dirigent Marek Štryncl uskutočnili turné s projektom Mater a v dňoch 1., 2. a 3. apríla 2007 vystúpili v talianskom meste Bergame a v dvoch nemeckých mestách – Memmingene a Berlíne.

Ulrich Amling menoval CD Mater ako svojho favorita v kolonke Najlepšie CD periodika Der Tagesspiegel (1. apríl, 2007).

Skladby Ecce Puer a Magnificat z CD Mater Vladimíra Godára odzneli v marci 2007 v rozhlasovej relácii Solénoide v rámci programu Mission 107 v 11 frankofónnych rádiách.

Skladba Talizman odznela v rámci dlhšieho programu koncertu 11. marca 2007 vo Váci, v Maďarsku, na Hudobnej škole Bélu Bartóka. Jej interpretmi boli hudobníci, ktorí ju rovnako 11. marca 1984 v Bratislave premiérovali – huslista Peter Hamar, klaviristka Gabika Hamarová a violončelista Ján Slávik. Koncert sa konal pri príležitosti životného jubilea klaviristky – blahoželáme! Toto isté zoskupenie bude hrať Talizman 10. 5. 2007 v Dunajskej Strede.

Podľa periodika Spiegel sa CD Mater ocitlo v rebríčku najpredávanejších CD albumov vážnej hudby na 18. mieste (26. februára 2007).

Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil 22. 2. 2007 Vladimírovi Godárovi „Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2006“ za súbor skladieb uvedených na CD albume MATER, ktorý transformuje kultúrne hodnoty a motívy minulosti do súčasného umelecky pôsobivého hudobného vyjadrenia.

Mladí slovenskí umelci violista Ivan Palovič a violončelista Michal Sťahel sa so cťou zhostili náročných sólistických partov v skladbe Dariačangin sad, mýtus podľa Otara Čiladzeho pre violu, violončelo a orchester Vladimíra Godára, ktorá odznela 15. februára 2007 na šiestom abonentnom koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Olivera Dohnányiho vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Skladba, ktorá mala premiéru pred takmer 20 rokmi (1988) a ktorú hral SOSR už roku 2000, dodnes nestratila nič zo svojho dramatizmu a napätia a je zdrojom bohatých zážitkov pre interpretov i poslucháčov. Vynikajúci výkon všetkých zúčastnených interpretov počas celého večera ostro kontrastoval s momentálnou neistou existenciálnou situáciou členov orchestra – oranžová stužka na oblečení hráčov signalizovala pohotovostný štrajk.

Recenzent Barry Witherden vo svojej recenzii v BBC Music Magazine z februára 2007 na s. 75 udelil CD „Mater“ hodnotenie *****; 5 hviezdičiek za interpretáciu a 5 hviezdičiek za zvuk, teda maximum.

Porota Midem Classical Awards najväčšieho hudobného veľtrhu na svete, Midem v Cannes, udelila tento rok vydavateľstvu ECM titul „Label of the Year“. Manfred Eicher obohatil tradíciu o nové myšlienky a energiu, predstavuje mnohých významných súčasných skladateľov a interpretov medzinárodnej scény a napomáha pozdvihovaniu úrovne rekonštrukcie starej hudby. Pre Manfreda Eichera, ktorý počas posledných rokov bol ocenený už mnohými cenami, je vyznamenanie vítaným potvrdením správnosti jeho rozhodnutia ponúkať priestor aj neznámym a odvážnym umelcom.

Tým najčerstvejším príkladom je subtílna duchovná zbierka vokálnej hudby inšpirovaná východnou Európou, ktorú zrealizoval slovenský skladateľ Vladimír Godár so speváčkou Ivou Bittovou. Sedem skladieb z albumu Mater, ktoré vznikli v rokoch 1997 až 2005, sú zbierkou intímnych a duchovných miniatúr medzi hudobnými svetmi, zakorenenými v spleti kultúrneho dedičstva stredo- a východoeurópskeho razenia. (…)

Takže aj Mater patrí k šperkom umeleckej mozaiky Manfreda Eichera, za ktorú (…) dostalo ECM ocenenie „Label of the Year“.

(Prameň: KlassikAkzente, 24. 1. 2007)