site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Starinky 2013

Viac ako hodinu zo svojho rozhlasového vysielania Classical Discoveries na stanici WPRB 16. októbra 2013 venoval redaktor Marvin Rosen hudbe Vladimíra Godára. Okrem ťažiskového diela Dariačangin sad odznela aj Barkarola pre husle a sláčikový orchester, Emmeleia pre husle a orchester a Regina coeli. Pravidelná dávka skvelej hudby na wprb! (http://www.classicaldiscoveries.org/)

V septembri 2013 vyšlo nové číslo amerického časopisu Music & Literature, ktoré sa okrem iných tém zaoberá aj dielom Vladimíra Godára. Mimo interview, ktoré viedol vydavateľ Taylor Davis-Van Atta, prispeli do review autorskými textami Iva Bittová, Peter Breiner, Ivan Moody, Ian Patterson, Tomáš Šelc a iní. (http://musicandliterature.org/issues/number-three-murnane-godar-bittova/) Súčasťou prvej prezentácie časopisu bolo vydarené podujatie v manhattanskom kníhkupectve McNally Jackson 10. októbra 2013, na ktorom okrem autorských čítaní odzneli aj skladby Vladimíra Godára (O, Crux, Sonáta na pamäť Viktora Šklovského pre violončelo a klavír a Talizman) v interpretácii mladých vynikajúcich newyorských hudobníkov. (http://www.mcnallyjackson.com/event/music-and-literature-magazine-us-launch-teju-cole-hari-kunzru-and-peter-breiner) A samotný skladateľ bol pritom! Hudba vytvorila takú čarovnú a príťažlivú atmosféru, že aj návštevníci kníhkupectva, ktorí o podujatí nič nevedeli, iba si prišli niečo pozrieť či kúpiť, šli za zvukom do suterénu kníhkupectva, a sťa hypnotizovaní ostali až dokonca, sediac na schodoch či opierajúc sa o regále plné kníh. Vďaka krásnemu a oduševnenému podaniu hudobníkov – violončelistu Colina Stokesa, huslistky Marie Im a klaviristu Nathaniela LaNasu! Viac na blogu Petra Breinera. (http://pbreiner.blogspot.sk/2013/10/vlado-godar-bol-v-new-yorku-vlado-godar.html)

Počuť skladby z CD Mater naživo v originálnej interpretácii – túto možnosť mali záujemcovia v troch slovenských mestách v septembri 2013. Iva Bittová so zborom a hudobníkmi zo Solamente naturali pod taktovkou Marka Štryncla uviedli obľúbený cyklus vo svätostánkoch v Banskej Bystrici, Bratislave a Žiline preplnených poslucháčmi, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru znásobenú mystikou a tajomnom, prúdiacimi z pódia.

Vokálny súbor Corund zo Švajčiarska otvoril tohtoročný hudobný festival Konvergencie 15. septembra koncertom, na ktorom uviedol v susedstve skladieb Byrda, Purcella, Bryarsa, Tavenera a Zagara aj premiéru Godárovej novinky Sweet and Low a skladbu Dormi, Jesu.

Uprostred septembra sa v Lisztovom centre v Raidingu (Rakúsko) uskutočnila nahrávka nového CD so sólovými klavírnymi skladbami Vladimíra Godára a jeho spolužiaka a dávneho priateľa Martina Burlasa. Interpretom je Maroš Klátik, CD vydá firma Pavian Records – vydavateľ CD nosičov Mater a Querela pacis. Pod technické spracovanie sa podpísali dlhoroční Godárovi spolupracovníci a priatelia Otto Nopp a Laco Krajčovič.

Novú verziu skladby Dormi, Jesu skomponoval Vladimír Godár na objednávku festivalu Konvergencie pre svetoznáme vokálne zoskupenie The Hilliard Ensemble so sprievodom violončela a harfy. Jej premiéra odznela 1. júna 2013 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Violončelový part si zahral organizátor a riaditeľ festivalu čelista Jozef Lupták. (http://www.konvergencie.sk)

Nový film s hudbou Vlada Godára je kvázi dokument Súď ma a skúšaj režisérky Ivice Kušikovej na tému prenasledovania rehoľníčok v 50. rokoch 20. storočia komunistickým režimom v Československu. Premiéra sa uskutočnila v komornej atmosfére na Filmovej fakulte VŠMU 25. apríla 2013. Pamätníčky spomínajú na svoj zápas so zlobou režimu a hlúposťou ľudí. Obdivuhodné je, že v nich nezostala zloba, zášť, celou snímkou sa prelína sila z odpustenia a z viery. Citlivá réžia a krásna kamera.

Milovníci krásnej hudby prišli 17. 4. 2013 do Veľkého koncertného štúdia SR na 7. abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Maria Košika, kde mali možnosť vypočuť si husľové duo zložené z dvoch z našich najlepších súčasných mladých huslistov Milana Paľu a Mariána Svetlíka, ktorí sa predviedli v Schnittkeho treťom Concerte grosse. Okrem nich sa predstavil zatiaľ nie veľmi známy slovenský violončelista Michal Haring v skladbe Vladimíra Godára Barkarola pre violončelo a orchester. Skladba odznela v rozšírenej verzii pre veľký orchester. Jej komornú verziu premiéroval v Londýne 26. 6. 1996 svetoznámy violončelista Julian Lloyd Webber, brat skladateľa Andrew Lloyd Webbera. (http://www.sosr.sk/?post_type=portfolio&p=670&gallery=koncerty)