site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Starinky 2016

Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo získal za rok 2015 Vladimír Godár. Cena mu bola udelená na slávnostnom večere 10. novembra 2016 v neprítomnosti autora.

Aj Štátna filharmónia Košice patrí k súborom, ktoré si uctili šesťdesiatku Vladimíra Godára, a to špeciálnym koncertom 16. októbra 2016. Pod vedením obľúbeného dirigenta Leoša Svárovského sa predstavili sólisti Iva Bittová a Tomáš Šelc, pridal sa i vokálny súbor Gregoriana pod vedením Marka Kleina. Odzneli známe i menej známe diela, aj úryvky z Godárových oratórií Orbis sensualium pictus a Querela pacis. Krásny koncert ocenilo košické publikum dlhotrvajúcim potleskom. Pozrite si krásne zábery zo skúšok a z koncertu!

                     Husľová skupina s koncertmajstrom, Iva Bittová a Leoš Svárovský, violončelisti

                                                   Iva Bittová, Leoš Svárovský a Tomáš Šelc

Rozdelený zbor Gregoriana – vľavo ženské hlasy, vpravo mužské; na fotografii uprostred dirigent, autor a Iva Bittová

                                                   Po koncerte...

Rok 2016 je rokom, v ktorom si Vladimír Godár pripomína svoje životné jubileum. Mnohí slovenskí interpreti preto zaradili na svoje koncerty jeho skladby, a tak máme príležitosť vypočuť si v priebehu niekoľkých mesiacov takmer jeho celoživotné dielo. Po koncerte Moyzesovho kvarteta 13. 9., na ktorom odznelo 7 jeho skladieb, prichádza festival Konvergencie 2016. Jozef Lupták s priateľmi-hudobníkmi zahrá na podujatí 22. 9. 2016 dielo Ricercar a premiéru skladby Prologos pre sólové violončelo. Okrem toho sa budú premietať filmy o skladateľoch-jubilantoch – Martin Burlas, Juraj Hatrík a Vladimír Godár.

V najnovšom čísle Hudobného života 7-8/2016 si okrem iného môžete prečítať aj rozhovor s Vladimírom Godárom. Zhovárala sa Melánia Puškášová.

V júli 2016 vyšlo nové CD s hudbou Vladimíra Godára vo vydavateľstve Hudobného fondu. CD sa nazýva Crux a záujemci na ňom nájdu skladby, ktoré doteraz neboli poslucháčom prístupné: Dariačangin sad a Via lucis. Dvojicu dopĺňa obľúbená skladba čelistov O Crux. Podrobnosti o interpretoch nájdete na podstránke Diskografia.

V stredu 20. apríla 2016 si záujemci mohli vypočuť hudbu Vladimíra Godára aj v éteri. Marvin Rosen zaradil do svojho pravidelného programu Classical Discoveries na rozhlasovej stanici wprb.com tucet Godárových skladieb pri príležitosti autorovej šesťdesiatky.

V utorok 19. apríla 2016 sa uskutočnil komorný narodeninový koncert Vladimíra Godára organizovaný OZ Albrechtina, ktorého členom je aj VG. Účinkovali členovia združenia a ďalší hudobnícki priatelia autora. Preplnená sála Pálffyho paláca tlieskala mladým hudobníkom, ktorí niektoré Godárove diela hrali po prvýkrát, ale aj takým, ktorí hrali niektoré z nich v premiére pred niekoľkými desaťročiami.

Vladimír Godár a mexická mačka                   Ricercar: Xénia Jarová, Juraj Tomka, Veronika Prokešová, Pavol Mucha

Štyri vážne spevy: Tomáš Šelc, Xénia Jarová                   Talizman: Juraj Tomka, Ján Slávik, Dana Varínska

La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide: Ján Slávik, Martin Krajčo                    Dana Varínska

Sonáta na pamäť Viktora Šklovského: Ján Slávik, Dana Varínska              Uspávanky: Juraj Tomka, Andrej Baran, Eva Šušková, Veronika Prokešová, Pavol Mucha

What Does Little Birdie Say: Juraj Tomka, VG, Eva Šušková, Martin Krajčo, Ján Slávik

Orchester Slovenskej filharmónie, Slovenský filharmonický zbor a Bratislavský chlapčnský zbor spoločne so sólistami Helenou Becze-Szabó a Petrom Mikulášom, a pod vedením dirigenta Alexandra Rahbariho pripravili fantastický koncert – predvedenie Godárovho oratória Orbis sensualium pictus. Skladba naposledy odznela roku 1992 a nájde sa už iba málo tých, ktorí sa zúčastili buď premiéry v roku 1985 alebo druhého predvedenia pred 24 rokmi. Jedným z nich je aj sólista Peter Mikuláš. Uskutočnila sa verejná generálka a dva koncerty 17. a 18. marca 2016, a po všetky tri razy bola koncertná sieň SF plná. Dirigent Rahbari sa do diela zaľúbil, dirigoval ho spamäti a stránky partitúry otáčal naslepo bez sklonenia hlavy. Fantastické predvedenia boli dôkazom vrúcneho vzťahu interpretov k dielu. A publikum odmenilo autora i hudobníkov dlhotrvajúcim nadšeným potleskom. Po obidva večery dirigent Rahbari prerušil potlesk a povedal publiku v zrozumiteľnej nemčine: „Toto dielo by sa malo hrať všade. Je to mimoriadna skladba.“ V mene Vladimíra Godára všetkým zúčastneným ďakujeme.

Helena Becze-Szabó – soprán, Peter Mikuláš – bas, Orchester Slovenskej filharmónie, Slovenský filharmonický zbor pod vedením Jozefa Chabroňa, Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej, dirigent Alexander Rahbari a skladateľ

Diskusia s publikom po koncerte                  Vladimír Godár s dirigentom Alexandrom Rahbarim

Slovenský komorný orchester pod vedením Ewalda Danela si pripomenul jubileum Vladimíra Godára skladbou Malá suita pre malého Davida na koncerte 13. marca 2016.

Lyrická kantáta Vladimíra Godára odznela 26. februára 2016 na koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Je to skladba z Godárovho dvanásťtónového obdobia, preto vzácna z historického hľadiska. Soprán spievala Eva Šušková, dirigoval Mario Košik.

Vzhľadom na to, že sa blíži deň, v ktorom Vladimír Godár oslávi významné životné jubileum, uskutoční sa niekoľko koncertov s jeho hudbou. Už začiatkom februára bude jeho skladba Emmeleia súčasťou programu koncertu ŠKO Žilina, ďalšie dielo Lyrická kantáta odznie na koncerte SOSR v Bratislave, a koncerty chystá aj Slovenská filharmónia. K najvýznamnejším patrí uvedenie oratória Orbis sensualium pictus na abonentných koncertoch 17. a 18. marca. Zo zahraničných koncertov spomeňme uvedenie Sonáty na pamäť Viktora Šklovského pre violončelo a klavír v podaní dua Martha & Monica v San Franciscu vo februári. Podrobnosti ku koncertom nájdete na podstránke Budúce udalosti.