site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Starinky 2015

Lake Superior Chamber Orchestra v Duluthe (Minnesota, USA) usporiadal pre svoju rodáčku, speváčku Emily Van Evera, recitálový večer. Okrem iných skladieb zazneli 30. júla 2015 aj diela slovenských skladateľov Jána Levoslava Bellu (Verbum caro, Adiemus te a Ave Maria) a Vladimíra Godára (Psalmus. Domine exaudi a Smutná pavana do tejto šialenej doby z Querela pacis). Dirigoval Warren Friesen. Kritiku z koncertu si môžete prečítať tu (http://www.duluthnewstribune.com).

Hudba Vladimíra Godára opäť zaznela v New York City! V rámci koncertného cyklu SOOFSER a s veľkou pomocou Slovenského konzulátu v New Yorku sa 24. júla 2015 uskutočnil autorský koncert skladateľa. Sedem Godárových komorných skladieb zahralo niekoľko vynikajúcich mladých amerických interpretov, medzi nimi aj vnuk skladateľa.

Konzulka SR v USA Jana Trnovcová a Peter Breiner      Variácie na slovenskú ľudovú pieseň: Yukio Kamakari, Peter Királ

David Godár hrá Emmeleiu                                Ricercar: Oleg Dusaev, Nicholas Pappone, Eric Allen, Peter Királ

Talizman: Oleg Dusaev, Nicholas Pappone, Eric Allen      Sonáta na pamäť Viktora Šklovského: Eric Allen, Emile Blondel

Uspávanky podľa Skácela: Małgorzata Goroszewska, Sheng-Ching Hsu,                                          Priatelia 40 rokov:
Nina Berman, Eric Allen                                                                                                         Vladimír Godár a Peter Breiner

Hlavným hosťom 40. Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza v Bratislave bol kubánsky gitarista, skladateľ a dirigent Leo Brouwer. Na koncerte v Slovenskej národnej galérii 1. júla 2015 zazneli okrem skladieb tohto význammného hudobníka aj diela Vladimíra Godára Emmeleia pre gitarové kvarteto (Bratislavské gitarové kvarteto) a La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide v interpretácii Martina Krajča a Eugena Procháca. Obaja skladatelia si pripomenuli stretnutie z roku 1971, keď Vladimír Godár ako 15-ročný študent hral na klavíri pred významnou návštevou z Kuby, ktoru – ako sa ukázalo – bol práve Leo Brouwer.

Violončelovú verziu Barkaroly uviedol Jozef Lupták a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave pod taktovkou Davida Porcelijna 27. apríla 2015. Koncert sa uskutočnil pri príležitosti narodenín holandského kráľa Willema-Alexandra. Godárovo dielo zaznelo v susedstve skladby Jána Levoslava Bellu a skladieb holandských autorov Jeffa Hamburga a Jana Van Gilse.

Soudobý skladatel a jeho svět – Vladimír Godár je názov prednášky, ktorá sa uskutočnila 24. marca 2015 o 13.15 hod. v Olomouci. Organizovala ju Katedra muzikologie FF UP v rámci cyklu prednášok významných českých a zahraničných skladateľov v Uměleckom centre Univerzity Palackého v Olomouci. Na prednáške Godár predstavil svoju koncepciu hudobnej poetiky.

Barkarola pre sólovú violu, sláčikový orchester, harfu a čembalo odznela v Malej koncertnej sále Slovenskej filharmónie 22. marca 2015 v rámci cyklu koncertov Slovenského komorného orchestra. Na viole hral umelecký vedúci orchestra Ewald Danel, na harfe Katarína Turnerová a na čembale Marica Dobiášová. Violová verzia skladby tak mala svoju slovenskú premiéru. Citlivá interpretácia, pomalý tep skladby presne vystihli charakter hudby Vladimíra Godára.

Filmová hudba Vladimíra Godára odznela na koncerte v rámci festivalu Radio_Head Awards 13. marca 2015, ktorý sa uskutočnil v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Tóno Popovič, spievala Petra Noskaiová.