site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Vitajte na oficiálnej stránke Vladimíra Godára

Kocúr Mikeš so svojím obľúbeným hudobným skladateľom

Orquesta Cuidad de Granada so sólistami Petrom Bielym a Jozefom Luptákom zahrajú dve nové skladby Vladimíra Godára už začiatkom októbra 2017. Podrobnosti na podstránke Budúce udalosti a na webstránke http://www.orquestaciudadgranada.es/.

Populárna skladba Uspávanky z CD Mater sa dočkala aj verzie pre hlas a orchester. Na festivale Pohoda ju 7. 7. 2017 predviedla Katarína Máliková so sprievodom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dirigoval Marián Lejava.

  

V júli mal na festivale v Karlových Varoch premiéru film režiséra Víta Klusáka Svět podle Daliborka, ku ktorému písal hudbu Vladimír Godár.

Na jar 2017 vyšlo nové CD Vladimíra Godára Orbis sensualium pictus. Ide o live nahrávku z koncertov 17. a 18. marca 2016, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti autorovej šesťdesiatky. Na CD počujeme spevákov Helenu Becse Szabó a Petra Mikuláša, Slovenskú filharmóniu, Slovenský filharmonický zbor, ktorý pripravil Jozef Chabroň, Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej, a to všetko pod dirigentskou taktovkou Alexandra Rahbariho. CD je produktom Slovenskej filharmónie a je na predaj výlučne v pokladni SF.

Cyklus koncertov Solamente naturali v Bratislave v Malom evanjelickom koncerte pokračoval koncertom 6. mája 2017, na ktorom odzneli skladby Johanna Sebastiana Bacha a Vladimíra Godára.

Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo získal za rok 2015 Vladimír Godár. Cena mu bola udelená na slávnostnom večere 10. novembra 2016 v neprítomnosti autora.

Aj Štátna filharmónia Košice patrí k súborom, ktoré si uctili šesťdesiatku Vladimíra Godára, a to špeciálnym koncertom 16. októbra 2016. Pod vedením obľúbeného dirigenta Leoša Svárovského sa predstavili sólisti Iva Bittová a Tomáš Šelc, pridal sa i vokálny súbor Gregoriana pod vedením Marka Kleina. Odzneli známe i menej známe diela, aj úryvky z Godárových oratórií Orbis sensualium pictus a Querela pacis. Krásny koncert ocenilo košické publikum dlhotrvajúcim potleskom. Pozrite si krásne zábery zo skúšok a z koncertu!

                     Husľová skupina s koncertmajstrom, Iva Bittová a Leoš Svárovský, violončelisti

                                                   Iva Bittová, Leoš Svárovský a Tomáš Šelc

Rozdelený zbor Gregoriana – vľavo ženské hlasy, vpravo mužské; na fotografii uprostred dirigent, autor a Iva Bittová

                                                   Po koncerte...

2006    2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

Posledná aktualizácia: 8. septembra 2017