site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Starinky 2012

Tých, ktorí si obľúbili skladby z CD Mater, nepochybne poteší nové CD všestrannej kanadskej umelkyne – speváčky, herečky aj sochárky – slovenského pôvodu Apollonie Vanovej. Na svoj album Uspávanky (Lullabies Apollonia Vanova) nahrala aj skladby Ecce puer a Uspávanky Vladimíra Godára. Nežný prejav, vynikajúca technika, znalosť jazykov určite prispeli k úchvatnému predvedeniu, ktoré poslucháča chytí za srdce. (http://www.apolloniavanova.com/official/)

V novembri 2012 zaznela Godárova skladba Magnificat v krásnom barokovom kostolíku Notre Dame v Bordeaux. Interpretmi boli členovia Ensemble Vocal Stella Montis, a skladba zaznela v susedstve skladieb svetoznámych skladateľov ako John Tavener (Svyati), Peteris Vasks (Plainscapes, Dona nobis pacem) a Jean Françaix (Trois poemes de Paul Valéry). (http://www.stellamontis.fr/actualites.html)

Alla battaglia – príbeh hudobného druhu je druhá tohtoročná hudobno-historická kniha Vladimíra Godára, ktorou prezentuje svoje muzikologické náhľady a vedecké výsledky, ku ktorým dospel v posledných dvadsiatich rokoch svojich muzikologických aktivít. Publikácia vyšla v auguste 2012, opäť v spolupráci s vydavateľstvom AEPress, tentokrát aj s príspevkom Hudobného fondu. V tejto práci sleduje vývoj hudobného druhu battaglie od prvých náznakov v 14. storočí v Európe až po posledné skladby tohto druhu, vyskytujúce sa v 19. storočí na americkom kontinente. V jednotlivých kapitolách sa autor venuje otázke genézy battaglie, battagliovému idiómu, príbuzenským vzťahom jednotlivých kompozícií, vplyvu battaglie na scénickú hudbu, tanečnú a inštrumentálnu hudbu, a zániku battagliového druhu ako živej súčasti interpretovaného repertoáru. Súčasťou práce je aj notová príloha obsahujúca autorove prepisy battagliových skladieb.

Azda najslávnejším projektom Vladimíra Godára je jeho CD Mater so sólistkou Ivou Bittovou. Kto nevidel a nepočul koncert Mater naživo, ten mal šancu 28. júna v Bratislave, kde sa uskutočnil koncert Ivy Bittovej so súborom Solamente naturali a Chrámovým zborom v rámci festivalu Viva musica! (http://www.vivamusica.sk/#program/7-vladimir-godar-mater) Zaplnená Stará tržnica bola svedkom mystickej atmosféry, ktorú umocnila padajúca tma, ale najmä dokonalé výkony interpretov. Dlhotrvajúci potlesk, až „standing ovations“, prerušil vydavateľ a producent CD Pavol Maruščák, ktorý hlavným predstaviteľom zúčastneným na CD – sólistke Ive Bittovej, dirigentovi Marekovi Štrynclovi, zbormajstrovi Dušanovi Billovi, primáriovi orchestra Milošovi Valentovi, a Vladimírovi Godárovi – odovzdal symbolické „zlaté platne“ za úspešný predaj CD doma i v zahraničí.

V Nitrianskej galérii tejto jari prebieha už 7. ročník cyklu komorných koncertov Galéria hudby (http://nitrianskagaleria.sk/event/galeria-hudby-2012/). V rámci tohto cyklu sa 17. mája uskutočnil profilový koncert Vladimíra Godára. Odznelo niekoľko autorových skladieb vo vynikajúcej interpretácii členov zoskupenia Quasars ensemble. Na záver koncertu autor a „krstný otec“ Julo Fujak uviedli do života novú Godárovu knihu Zrod opery z ducha rétoriky.

Violončelista Jozef Lupták a klaviristka Nora Skuta boli ďalšími interpretmi skladby Vladimíra Godára Sonáta pre violončelo a klavír na pamäť Viktora Šklovského. Ich skvelá interpretácia v rakúskom Klosterneuburgu mala veľký úspech a vzbudila záujem publika o ďalšiu tvorbu autora. Veľká vďaka všetkým interpretom, ktorí šíria dobré meno slovenskej hudby v zahraničí!

17. apríla 2012 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti 2012. Vladimír Godár získal cenu za najlepšiu filmovú hudbu k filmu Cigán režiséra Martina Šulíka. Okrem toho získal film Cigán ešte ďalších 5 cien. Blahoželáme!

Ako darček k svojim narodeninám si skladateľ a muzikológ Vladimír Godár 16. marca 2012 vydal v spolupráci s vydavateľstvom AEPress knihu Zrod opery z ducha rétoriky. V nej mapuje situáciu v hudobnej kultúre talianskeho cinquecenta, ktorá viedla k vzniku nového epochálneho hudobno-dramatického žánru – opery. Opera podľa autora vznikla nielen ako dôsledok úvah a experimentov florentských filológov a hudobníkov, jej zrod podmienila transformácia kultúrnej paradigmy, ktorá charakterizuje samotnú taliansku hudobnú renesanciu. Hľadanie nového vzťahu hudby a slova, poetizácia a rétorizácia hudobného média, ktoré charakterizujú premeny v oblasti hudby 15.–17. storočia, zmenili celú hudobnú kultúru cinquecenta a syntéza nových pohľadov na samotnú hudbu napokon na prelome 16. a 17. storočia viedla k vzniku opery. Vznikom opery sa teda nezačína nová hudobnoštýlová epocha baroka, opera bola syntetickým vyústením hľadačských aktivít viacerých generácií tvorcov talianskej renesancie.

Skladba Vladimíra Godára Sonáta pre violončelo a klavír na pamäť Viktora Šklovského patrí k jeho najhrávanejším kompozíciám. Po novembrovom (2011) uvedení skladby jedným z jej prvých interpretov Jozefom Podhoranským (na klavíri sprevádzala Mária Heinzová) sme mali možnosť vypočuť si ju v interpretácii predstaviteľky najmladšej generácie Viktórie Verbovskej (sprievod Iveta Sabová) 5. marca 2012.

Na prelome rokov 2011 a 2012 vyšlo vo vydavateľstve Pavlík Records CD vynikajúceho slovenského huslistu Milana Paľu. Je to už tretie CD z radu skladieb slovenských skladateľov pre sólové husle, ambiciózny projekt Milana Paľu. Okrem skladieb ďalších slovenských skladateľov sa na CD vyskytujú aj dve diela Vladimíra GodáraO Crux, meditácia vo verzii pre husle a Sonáta pre sólové husle z roku 2004.