site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Premiéry

Päť skladieb pre klavír – Vladimír Godár – 1970

Trois valses pour piano – Vladimír Godár – 1971

Sonáta (vn) – Peter Hamar – apríl 1971 (2. a 3. časť)

Trigram pre klavír – Pavol Virág – 1973, Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava

Trio pre hoboj, husle a klavír – Martin Karvaš, Jozef Slovák, Vladimír Godár – 1974, Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava

Overture à Alfred Jarry – Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer – 198?, Košice

1. symfónia – Štátna filharmónia Gottwaldov, Rostislav Hališka – 4. 6. 1980, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Ricercar – Jozef Kopelman, Peter Hamar, Juraj Alexander, Judita Hamarová – 17. 11. 1980, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava

Dychové kvinteto – Bratislavské dychové kvinteto – 17. 11. 1980, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava

Pri vode – Detský spevácky zbor Čs. rozhlasu, Marián Vach – 26. 1. 1981, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava

Trio – Peter Hamar, Gabriel Končer, Gabriela Csörgöová – 21. 12. 1981, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava

Suita – Peter Hamar, Juraj Čižmarovič – 31. 1. 1983, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava

Grave – Marián Varínsky – 31. 10. 1983, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava

Lyrická kantáta – Mária Adamcová, Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer – 9. 2. 1984, Dom umenia Košice

Talizman – Peter Hamar, Ján Slávik, Gabriela Hamarová – 11. 3. 1984, Slovenské národné múzeum, Bratislava

Partita – Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha – 5. 4. 1984, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

S plátnom – SĽUK – 25. 10. 1984, Rusovce

Malá suita – Peter Krajniak, Ondrej Cibula, Gabriel Szathmáry, Katarína Hudecová – 15. 2. 1985, Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava

Štyri vážne spevy – Hana Štolfová-Bandová, Marián Varínsky – 5. 5. 1985, Mirbachov palác, Bratislava

Orbis sensualium pictus – Ľubica Rybárska, Peter Mikuláš, Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha, Slovenský filharmonický zbor (Pavol Procházka) – 31. 10. 1985, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Sonáta na pamäť Viktora Šklovského – Ján Slávik, Marián Lapšanský – 11. 2. 1986, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava

Uspávanky Jana Skácela (sopr, fl, vc, cmb) – Jana Valášková, Jozef Gurvai, Ľudovít Kanta, Ján Vladimír Michalko – 11. 5. 1986, Mirbachov palác, Bratislava

Žalostné pesničky – Ženský komorný zbor, Júlia Ráczová – 10. 2. 1987, Dom umenia Košice

Concerto grosso – Cappella Istropolitana, Andrew Parrott – 12. 2. 1987, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Meditácia – Peter Hamar, Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer – 12. 2. 1987, Dom umenia Košice

Sekvencia – Juraj Čižmarovič, Mikuláš Škuta – 30. 5. 1987, Divadelné štúdio VŠMU, Reduta, Bratislava

Dariačangin sad – Ladislav Kyselák, Jozef Podhoranský, Slovenská filharmónia, Andrew Parrott – 7. 1. 1988, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Štyri vážne spevy (mzs, orch) – Hana Štolfová-Bandová, Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava, Marián Vach – 17. 2. 1988, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava

Klownfórum 17. 11. 1990, Praha

Jesenná meditácia – Moyzesovo kvarteto – 12. 2. 1992, Moyzesova sieň, Bratislava

Neha – Moyzesovo kvarteto – 12. 2. 1992, Moyzesova sieň, Bratislava

2. symfónia – rituál – Slovenská filharmónia, Andrew Parrott – 3. 12. 1992, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Via lucis – Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd – 11. 10. 1993 – Sint-Jan-de Doperkerk, Leuven, Belgicko

Barkarola – Juraj Čižmarovič, Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal – 17. 11. 1993, Moyzesova sieň, Bratislava

Déploration sur la mort de Witold Lutosławski – Moyzesovo kvarteto, Daniela Rusó – 20. 4. 1994, Moyzesova sieň, Bratislava

Tombeau de Bartók – Symfonický orchester HTF VŠMU, Anton Popovič – 28. 5. 1995, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Emmeleia (pf) – John Tilbury – 11. 6. 1995, Večery novej hudby (6), Koncert Erik Satie – “...morceaux en forme de poire”, Moyzesova sieň, Bratislava

Meditácia (verzia 1995) – Juraj Čižmarovič, Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský – 16. 11. 1995, Melos-Étos III, Moyzesova sieň, Bratislava

Emmeleia (vc, pf) – 3. 4. 1996, Nitrianske múzeum, Nitra

Barkarola – Julian Lloyd Webber, BT Scottish Ensemble, Clio Gould – 26. 6. 1996, The Hellenic Centre, London. Slov. premiéra: Jozef Lupták, Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič – 1. 10. 1997, Moyzesova sieň, Bratislava

Ecce puer – Emily van Evera, Musica aeterna, Andrew Parrott – 15. 10. 1997, Hrad, Bratislava

La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide pre violončelo a harfu – Jozef Lupták, Adriana Antalová – 29. 3. 1999, Moyzesova sieň, Bratislava

Emmeleia (vn a komorný orchester) – 12. 11. 1999 Melos-Étos – Ivana Pristašová, Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský – Moyzesova sieň Bratislava

Emmeleia (pf trio) – Trio animae – november 1999, Radolfzell, Nemecko

O Crux – Jozef Lupták – 22. 5. 2000, Štúdio 2 Slovenského rozhlasu, Bratislava

Missa pastoralis – Alexander Jablokov s deťmi – 15. 12. 2000, Pezinok

Filmová suita pre sláčikové kvarteto – Albrechtovo kvarteto – 21. august 2001, Charlie’s Bratislava

Stálá Matka – Iva Bittová, Miloš Valent, Solamente naturali, Martin Majkút – 15. 9. 2001, Svätý Kríž (drevený artikulárny kostol), Liptovský Mikuláš (synagóga)

Variazioni facili – Opera aperta (Ivana Pristašová, Jozef Lupták, Eleonóra Škutová) – 17. 11. 2001, Maraton soudobé hudby Praha

Uspávanky (a, 2vn, va, vc) Iva Bittová, Moyzesovo kvarteto – 5. 2. 2002, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Divertimento in A – Stanislav Mucha, Eugen Prochác – 27. 7. 2002, Barokový kaštieľ sv. Anton, Festival peknej hudby Banská Štiavnica

Tombeau de Bartók (revízia) – Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner – 15. 11. 2002, Moyzesova sieň, Bratislava

Emmeleia (4 gui) – Bratislavské gitarové kvarteto – 5. 12. 2002, Londonderry, Ulster, Ireland

Pieseň labute (4vc) – Ján Slávik, Jozef Podhoranský, Eugen Prochác, Katarína Zajacová – 27. 6. 2003, Eunika, Modra

Malá suita pre saxofónové kvarteto – Saxofónové kvarteto Bohemia – 28. 6. 2003, Nádvorie Starej vinohradníckej školy, Modra

Elégia pre violončelo – Ján Slávik – 28. 6. 2003, Hrad Červený kameň

Emmeleia (2vn, va, vc)  Bratislavské sláčikové kvarteto – 29. 6. 2003, Kostol sv. Štefana kráľa, Modra

Bikít Gligameš – Peter Mikuláš, Jozef Lupták – 21. 9. 2003, Klarisky, Bratislava

Mohendžo-daro – Iva Bittová, Miloš Valent, Solamente naturali, Marek Štryncl – 1./2. 10. 2003, BHS, Kostol sv. Jakuba, Trnava / Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Uspávanky (a, 2vn, 2va, vc) – Iva Bittová, Solamente naturali – 1./2. 10. 2003 BHS, Kostol sv. Jakuba, Trnava / Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Magnificat – Iva Bittová, Solamente naturali, Marek Štryncl, Zbor Konzervatória v Bratislave (Dušan Bill) – 1./2. 10. 2003 BHS, Kostol sv. Jakuba, Trnava / Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava.

Regina coeli – Iva Bittová, Miloš Valent, Solamente naturali, Marek Štryncl, Zbor Konzervatória v Bratislave (Dušan Bill) – 1./2. 10. 2003 BHS, Kostol sv. Jakuba, Trnava / Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Sonáta pre husle – Juraj Čižmarovič – 16. 11. 2004, Štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

Emmeleia (vn, pf) – Yvetta Slezáková, Ladislav Fančovič – 23. 1. 2005, Mirbachov palác Bratislava

La Carnaval de Venise – Moyzesovo kvarteto – 10. 5. 2005, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Malá suita pre malého Davida – Stano Palúch, Andrej Šeban, ŠKO Žilina, Peter Breiner – 4./5. 10. 2005, BHS, Dom umenia Fatra Žilina / Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Majkomašmalon (a, pf) – Iva Bittová, Barbara Willi – 19. 10. 2005, Besední dům Brno

Emmeleia (klavír štvorručne) – Ivan Buffa, Diana Cibuľová – 26. 10. 2005, Štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava

Missa pastoralis pre gitarové kvarteto – Bratislavské gitarové kvarteto – 20. 12. 2005, Zichyho palác, Bratislava

Pieseň labute (pf trio) – Juraj Čižmarovič, Ján Slávik, Vladimír Godár – 10. 4. 2006, Synagóga, Trnava

Uspávanky Jana Skácela (s, vn, vc, pf) – Iva Bittová, Juraj Čižmarovič, Ján Slávik, Vladimír Godár – 11. 4. 2006, Pálffyho palác, Bratislava

Majkomašmalon (a, vn, vc, pf) – Iva Bittová, Juraj Čižmarovič, Ján Slávik, Vladimír Godár – 11. 4. 2006, Pálffyho palác, Bratislava

Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre dve violončelá – Robert Cohen, Jozef Lupták – 15. 9. 2006, Design Center, Bratislava

Majkomašmalon (a, vl, vc) – Iva Bittová, Miloš Valent, Michal Sťahel – 8. 11. 2006, Friedenskirche, Ludwigshafen, Jazz Festival

Majkomašmalon (a, vl, archi, ar, zbor) – Iva Bittová, Miloš Valent, Solamente Naturali, Marek Štryncl, Zbor bratislavského konzervatória (zbormajster Dušan Bill) – 8. 11. 2006, Friedenskirche, Ludwigshafen, Jazz Festival

Vianočné piesne – Marta Angela Vávrová, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel – 17. 12. 2006, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava

Passacaglia (vc) – Jozef Lupták – 13. 9. 2007, Klarisky, Bratislava

Pod rozkvitnutými sakurami – Zoltán Vongrey+Michal Majer, Gabriela Chlpeková+Miroslava Peterská, Ján Jamrich, Vladimíra Valentová, dir. Marián Vach, rež. Maja Hriešik, choreografia Stanislava Vlčeková, scéna Jerguš Opršal, kostýmy Ján Kocman, zbormajster Ján Procházka, orchester, zbor a balet Štátnej opery v Banskej Bystrici – 23. 5. 2008, Štátna opera Banská Bystrica

Uspávanky (a, pf) – Petra Noskaiová, Vladimír Godár – 8. 6. 2008, Mirbachov palác, Bratislava

Dormi Jesu – Hilda Gulyásová, Zbor bratislavského konzervatória (zbormajster Dušan Bill), Maxine Eilander, Stephen Stubbs – 11. 7. 2008, Eglise du Collège de Saint-Michel, Fribourg (predpremiéra 9. 7. 2008, Kostol piaristov, Prievidza)

Suita pre 2 violončelá – Duo8corde: Silvia Longauerova, Felix Vogelsang – 30. 8. 2008, Chiesa parrochiale Mergoscia, Vergeletto, Švajčiarsko

Barkarola pre sólovú violu, sláčikový orchester, harfu a čembalo – Daniel Rubenstein (viola), Ingrid Procureur (harfa), Orchestre du Conservatoire Royal de Mons, Daniel Gazon – 21. 11. 2008, Théatre Royal de Mons, Mons, Belgicko

Emmeleia (vl, pf) – Peter Zwiebel, Ivan Buffa – 30. 11. 2008, Mirbachov palác, Bratislava

Querela pacis, kantáta – Marieke Steenhoek, Jan Kullmann, zbor účastníkov festivalu Europa cantat, The Northern Consort, Florian Heyerick – 23. 7. 2009, Domkerk, Utrecht, Holandsko

Querela pacis (oratórium, rozšírená a prepracovaná verzia) – Hilda Gulyásová, Petra Noskaiová, Tomáš Šelc, Katedrálny zbor sv. Martina (Dušan Bill), Solamente naturali, Andrew Parrott – 10. 7. 2010, letisko (festival Pohoda), Trenčín

O Crux (verzia pre violu) – Milan Paľa – 17. 12. 2010, Esterházyho palác, SNG, Bratislava

Malá suita pre malého Davida, verzia pre sólové husle a sólové violončelo – Stano Palúch, Jozef Lupták, Capella Istropolitana, Peter Breiner – 7. 4. 2011, Bratislava, Zrkadlová sien Primaciálneho paláca

Štyri vážne spevy, revidovaná verzia – Petra Noskaiová, Ivan Buffa – 17. 5. 2012, Nitra, Nitrianska galéria

Sweet and Low, uspávanka – Ensemble Corund, Michal Matejčík, Milan Paľa, Igor Karško, Jozef Lupták, Peter Jurčenko – 15. 9. 2013, Dóm sv. Martina, Bratislava

Querela pacis (oratórium, obnovená premiéra) – Hilda Gulyásová, Petra Noskaiová, Tomáš Šelc, Katedrálny zbor sv. Martina (Dušan Bill), Solamente naturali, Andrew Parrott – 30. 4. 2014, Bratislava, Slovenská filharmónia

Barkarola pre sólovú violu, sláčikový orchester, harfu a čembalo – Ewald Danel, Katarína Turnerová, Marica Dobiášová, Slovenský komorný orchester – 22. 3. 2015, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava (slovenská premiéra)

La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide pre violu a gitaru – Miloš Valent, Ondrej Veselý – 6. 5. 2017, Malý evanjelický kostol, Bratislava

Šlof, majn kind pre mezzosoprán, gitaru a komorný orchester – Petra Noskaiová, Ondrej Veselý, Solamente naturali (Miloš Valent) – 6. 5. 2017, Malý evanjelický kostol, Bratislava

Sweet and low (Alfred Tennyson) pre miešaný zbor, sláčiky a gitaru – Vocale Ensemble SoLa (Hilda Gulyás), Solamente naturali (Miloš Valent), Ondrej Veselý – 6. 5. 2017, Malý evanjelický kostol, Bratislava

Uspávanky (verzia pre hlas, sláčikový orchester a harfu) – Katarína Máliková, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava – 7. 7. 2017 – letisko Trenčín, Pohoda

Grécke tance pre husle, violončelo, sláčikový orchester a čembalo – Peter Biely, Jozef Lupták, Orquesta Cuidad de Granada – 6. 10. 2017 – Auditorio Manuel de Falla, Granada, Španielsko

Sunéčko pre hlas a violončelo – Iva Bittová, Jozef Lupták – 17. 9. 2018 – Veľký evanjelický kostol, Bratislava

Hudba pre Martina Šulíka pre klavírne kvinteto – Mucha Quartet, Agi Ferienčíková – 14. 10. 2018 – Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava

Na začiatok stránky