site search by freefind

Kontakt: zittacat@yahoo.co.uk

Minulé udalosti

Toto je zoznam uskutočnených predvedení, ako sa nám ich podarilo skompletizovať na základe domácich archívnych materiálov Vladimíra Godára. Ak viete o predvedení, ktoré sa v našom zozname nenachádza, alebo máte presnejšie informácie o uvedených koncertoch, budeme Vám vďační za každú pripomienku.

červený dátum – premiéra,

zelený text – filmy, televízne a rozhlasové vysielanie

1971–1980  1981–1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990

1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007a  2007b  2008  2009  2010 

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021