1984

dátum

hod

skladba

účinkujúci

mesto

sála

príležitosť

date

time

piece

performers

city

place

event

09.02.1984

16.30

Melodiarium: Hajdúcky tanec, Sviečkový tanec

Igor Kelij, Jana Jucovičová

Košice, Sk

Dom umenia

IX. TNSHT

09.02.1984

19.30

Lyrická kantáta pre mezzosoprán a komorný orch.

Mária Adamcová, ŠF Košice, Richard Zimmer

Košice, Sk

Dom umenia

IX. TNSHT

17.02.1984

14.30

Melodiarium, 20 tancov na Nápěvy starých slovenských zpjvanek od urozené panj Anny Szirmay rozené Keczer

Lucia Cesnaková, Mária Podhradská; Helena Vagačová, Šimon Melis; Katarína Hudecová, Viera Hrubá

Bratislava, Sk

KS Konzervatória

IX. TNSHT

23.02.1984

19.00

Melodiarium, 20 tancov na Nápěvy starých slovenských zpjvanek od urozené panj Anny Szirmay rozené Keczer

Musica aeterna, um. ved. Ján Albrecht

Bratislava, Sk

Koncertná sieň SF

Koncert pre hudobnú mládež

??.??.1984

 

Melodiarium, 72 husľových duet

Musica aeterna,

Taliansko, It

   

11.03.1984

 

Melodiarium, 72 husľových duet

       

11.03.1984

16.00

Grave. Passacaglia pre klavír

Marián Varínsky

Bratislava, Sk

Múzeum

Absolventský konc.

11.03.1984

16.00

Suita pre dvoje huslí

Jozef Kopelman, Peter Hamar

Bratislava, Sk

Múzeum

Absolventský konc.

11.03.1984

16.00

Talizman, nokturno pre husle, violončelo a klavír

Peter Hamar, Ján Slávik, Gabriela Hamarová

Bratislava, Sk

Múzeum

Absolventský konc.

11.03.1984

16.00

Ricercar per quattro stromenti

Jozef Kopelman, Peter Hamar, Juraj Alexander, Gabriela Hamarová

Bratislava, Sk

Múzeum

Absolventský konc.

20.03.1984

18.00

Melodiarium

Katarína Hudecová, Viera Hrubá

Bratislava, Sk

Zrkadlová sieň PDMKG

M

05.04.1984
06.04.1984

19.30

Partita pre 54 sláč. nástr., čembalo, tympany a trubicové zvony

Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha

Bratislava, Sk

Koncertná sieň SF

 

29.07.1984

 

Talizman, nokturno pre husle, violončelo a klavír

 

Trenčianske Teplice, Sk

   

25.10.1984

19.00

S plátnom, fantázia na ľudové piesne pre sláčiky, cimbal a miešaný zbor

SĽUK

     

05.12.1984

 

Melodiarium, 20 tancov na Nápěvy starých slovenských zpjvanek od urozené panj Anny Szirmay rozené Keczer

Musica aeterna, um. ved. Ján Albrecht

Bolzano, It

 

 

18.12.1984

 

Melodiarium, 20 tancov na Nápěvy starých slovenských zpjvanek od urozené panj Anny Szirmay rozené Keczer

Musica aeterna, um. ved. Ján Albrecht

???, Sk

Mestský dom kultúry a osvety