site search by freefind

Contact: zittacat@yahoo.co.uk

Bibliography

Books

Kacírske quodlibety. (Heretical Quodlibets) (1992) Music forum, Bratislava 1998, 184 pp.

Luk a Lýra. Šesť pohľadov na hudobnú poetiku. (Bow and Lyre. Six Views on Musical Poetics) Scriptorium Musicum, Bratislava 2001, 180 pp.

Rozhovory a úvahy. (Interviews and Contemplations) AEPress, Bratislava 2006, 236 pp.

Epoché – Programme Bulletin of the Slovak Music Festival 2006 (+ Katarína Godárová). Slovak Composers' Association of the Slovak Music Union, Bratislava 2006, 228 pp.

Zrod opery z ducha rétoriky. (The Birth of Opera from the Spirit of Rhetorics. Résumé in English) AEPress, Bratislava 2012, 248 pp.

Alla bataglia – príbeh hudobného druhu. (Alla Battaglia – the Story of a Musical Type. Résumé in English) AEPress, Bratislava 2012, 256 pp.

De musica vol. 1 (I. Musica mimetica; II. Musica symbolica; III. Musica iconica). AEPress, Bratislava 2013, 350 pp.

De musica vol. 2 (IV. Musica rhetorica). (Résumé in English) AEPress, Bratislava 2014, 302 pp.

Unpublished Books

Symfónie Dezidera Kardoša. Diploma thesis, Academy of Perfoming Arts, Bratislava 1980, 100 pp. MS

Studies, Essays

Hudba, história, historici. In: Slovenské pohľady, 1989/1, pp. 69–77. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 102–107.)

Premýšľanie o vede a našich dejinách. In: Slovenské pohľady, 1989/12, pp. 50–56. (Reprint under the title Ľudovít Štúr in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 112–117.)

Úvaha o diele Giju Kančeliho. In: Hudobný život, 1990/3, p. 12. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 140–144.) Translation: On the Work of Giya Kancheli. In: M & L (Music & Literature), No. 3, 16 April 13 (2013), pp. 165–173 (transl. Clarice Cloutier).

Skice k dielu Jozefa Sixtu. In: Hudobný život, 1990/10, p. 12.

Edgard Varèse. Život, dielo, názory. In: Hudobný život, 1991/2, pp. 10–11. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 122–130.)

Stravinskij a Borges. Pokus o dvojportrét. In: Slovenské pohľady, 1991/9, pp. 27–43; 1991/10, pp. 38–53. (Reprint in Luk a lýra. Bratislava 2001, pp. 46–88.)

Súčasný kompozičný agnosticizmus a hominizácia hudobného média. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/1, pp. 71–84. (Reprint in Luk a lýra. Bratislava 2001, pp. 9–26.)

Slovo a hudba vo svetle dialógu renesancie s antikou (Triáda médií a dichotómia cieľov). In: Slovenská hudba, vol. 18, 1992/1, pp. 55–71.

Orient-Occident. Borgesovo hľadanie. K prameňom Shakespearovho expresionizmu. (3 essayes) In: Slovenské pohľady, 1992/11, pp. 14–24. (Reprint in Kacírske quodlibety. Bratislava 1998, pp. 22–28, 36–39, 97–99.)

Stretnutie s básnikom. (Pamiatke Jana Skácela). In: Slovenské pohľady, 1993/2, pp. 52–55. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 118–121.) Translation: Encoutering the Poet. In: M & L (Music & Literature), No. 3, 16 April 13 (2013), pp. 174–180 (transl. Clarice Cloutier).

Nepriatelia umenia. In: Literárny týždenník, 1993/15, p. 3. (Reprint in Kacírske quodlibety. Bratislava 1998, pp. 100–104.)

Ridotto camerata fiorentina. In: Slovenské divadlo, 1994/1, pp. 25–30. (Reprint in Kacírske quodlibety. Bratislava 1998, pp. 84–89.)

Dramatické dispositio. In: Slovenské divadlo, 1994/1, pp. 30–41.

Premeny sláčikového kvarteta. In: Bulletin Slovenskej filharmónie, 1993/1994.

Ars persuadendi. In: Slovenská hudba, vol. 19, 1993/2, pp. 254–287.

Battaglia a lamento. In: Slovenská hudba, vol. 20, 1994/1, pp. 103–125.

Veda a umenie. In: Text, 1994/3–4, pp. 28–38. (Reprint in Kacírske quodlibety. Bratislava 1998, pp. 136–146.)

Einleitend zur Geisteswelt der Kunst. In: Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen. Kunstphilosophisches Essay. PT Verlag Bratislava 1995, pp. 7–11.

Bunka, mýtus a katopromantia. In: Tvorba 1995/10, pp. 19–21. (Reprint in Kacírske quodlibety. Bratislava 1998, pp. 29–35.)

Ikonická inštrumentácia v hudbe 16. a 17. storočia. In: Slovenská hudba, vol. 21, 1995/4, pp. 477–494.

Slovenská elektroakustická hudba a slovenská normalizácia. In: Slovenská hudba, vol. 22, 1996/1–2, pp. 112–120.

Božský tetraktys. In: Reflexe 15, Časopis pro filosofii a theologii. 1996/15, p. 5 (1–14). (Reprint in Kacírske quodlibety. Bratislava 1998, pp. 11–21.)

Daniel Speer und sein Grundrichtiger Unterricht vom General-Bass tractiren (1687, 1697). In: Slovenská hudba, vol. 22, 1996/3–4, pp. 507–513.

Úvod ku Speerovým školám hry na klávesových nástrojoch. In: Daniel Speer: Grundrichtige Clavier-Unterricht (1697, 1687). Godár, V., ed. Music forum, Bratislava 1997.

Čistá hudba čistého človeka (Alfred Schnittke 24. 11. 1934 – 3. 8. 1998). In: Hudobný život, 1998/16, p. 9. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 133–139.)

Analýza vplyvu – kompozícia s modelom. In: Almanach 98. SCCAN Bratislava 1999, pp. 111–130. (Reprint in Luk a lýra. Bratislava 2001, pp. 89–116.)

Ján Levoslav Bella – prolegomena. In: Slovenská hudba, vol. 26, 2000/1–2, pp. 5–36.

Najväčší syntetik hudobných dejín. J. S. Bach. In: Domino forum, 2000/No. 32. (Reprint pod názvom Johann Sebastian Bach (21. 3. 1685 – 28. 7. 1750) in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 108–111.)

Ikonická iniciatíva v husľovej hudbe 17. storočia. In: Slovenská hudba, vol. 27, 2001/2–3, pp. 211–264.

Omša Es dur pre sóla, zbor a orchester Jána Levoslava Bellu v kontexte jeho omšovej tvorby. In: Slovenská hudba, vol. 27, 2001/4, pp. 487–507.

Trochu pravdy o Bellovi – pohľad editora. In: Slovenská hudba, vol. 29, 2003/3–4, pp. 559–567.

Hviezdna hodina slovenskej hudby – 12 symfónií Alexandra Moyzesa. In: Slovo, 2004/3, p. 20.

Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov. In: Slovo, 2004/4, p. 20.

Harmónia v zrkadlách – Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír. In: Slovo, 2004/5, p. 20.

Johann Kaspar Mertz: Bardenklänge pre gitaru op. 13. In: Slovo, 2004/6, p. 20.

Život v hudbe – Duchovná hudba Jána Levoslava Bellu. In: Slovo, 2004/7, p. 20.

Komorná hudba Jozefa Sixtu. In: Slovo, 2004/8, p. 20.

Nezobudený Neprebudený – malá úvaha o veľkom skladateľovi. In: Slovo, 2004/9, p. 20.

Chaos namiesto hudby a hudba namiesto chaosu – komorná hudba Ladislava Kupkoviča. In: Slovo, 2004/10, p. 20.

O ruskej pesničke, španielskom bolere a prešporských vdovách. In: Slovo, 2004/11, p. 20.

Vzostup a pád slovenskej elektroakustickej hudby. In: Slovo, 2004/12, p. 20.

Príbeh Petra Breinera – prvé slovenské pašie. In: Slovo, 2004/13, p. 20.

Súzvuk Soozvuku. In: Slovo, 2004/14, p. 20.

Marián Varga: Solo in Concerto – utópia hudby. In: Slovo, 2004/15, p. 20.

Slovenská národná hudba – folklorizmus I. In: Slovo, 2004/16, p. 20.

World music na slovenskú nôtu – Zuzana Mojžišová a jej družina. In: Slovo, 2004/17, p. 20.

Slovenská violončelová hudba. In: Slovo, 2004/18, p. 20.

Diskrétny pôvab šifrovania – Konvergencie Romana Bergera. In: Slovo, 2004/19, p. 20.

Jednota osobnosti a diela – komorná hudba Ivana Hrušovského. In: Slovo, 2004/20, p. 20.

Utópia a hranice – o hudbe Jozefa Kolkoviča. In: Slovo, 2004/21, p. 20.

Hudba a politika – vrcholy diela Eugena Suchoňa. In: Slovo, 2004/22, 23, p. 20.

Cirkevno-hudobný spolok. In: Slovo, 2004/24, p. 20.

Duchovná tvorba Pavla Malovca. In: Slovo, 2004/25, p. 20.

Duchovná tvorba Jána Šimbrackého. In: Slovo, 2004/26, p. 16.

Tabulatura Vietoris saeculi XXVII. In: Slovo, 2004/27, p. 20.

Samuel Capricornus a jeho Te Deum – ako sa v Bratislave celebruje. In: Slovo, 2004/28, p. 20.

Óda na husle. In: Slovo, 2004/29, p. 20.

Tradícia a avantgarda – organová tvorba Ilju Zeljenku. In: Slovo, 2004/30, p. 20.

Bratislavský klasicizmus I. – Anton Zimmermann. In: Slovo, 2004/31, p. 20.

Bratislavský klasicizmus II. – Grassalkovichov palác a Haydnov testament. In: Slovo, 2004/32–33, p. 28.

Bratislavský klasicizmus III. In: Slovo, 2004/34, p. 20.

Kráľovské maďarské katolícke gymnázium I. – Franz Schmidt. In: Slovo, 2004/35, p. 20.

Kráľovské maďarské katolícke gymnázium II. – Ernő Dohnányi. In: Slovo, 2004/36, p. 20.

Kráľovské maďarské katolícke gymnázium III. – Béla Bartók. In: Slovo, 2004/37, p. 20.

Kráľovské maďarské katolícke gymnázium IV. – Alexander Albrecht. In: Slovo, 2004/38, p. 20.

Peter Zagar – Apokalypsa a nádej. In: Slovo, 2004/39, p. 20.

Komorná hudba Jána Levoslava Bellu. In: Slovo, 2004/40, p. 20.

Peter Breiner – skladby pre klavírne trio. In: Slovo, 2004/41, p. 20.

Iris Szeghy a metafyzika zvuku. In: Slovo, 2004/42, p. 20.

Martin Burlas – hudba azylu a azyl hudby. In: Slovo, 2004/43, p. 20.

Jevgenij Iršai – sen o harmónii logiky a rétoriky. In: Slovo, 2004/44, p. 20.

Dezider Kardoš – kompozičné majstrovstvo a ideológia. In: Slovo, 2004/45, p. 20.

Vladimír Bokes – zakázaná hudba. In: Slovo, 2004/46, p. 20.

Jozef Malovec – čaro hravej lyriky. In: Slovo, 2004/47, p. 20.

Tadeáš Salva – archaisti, novátori a neandertálci. In: Slovo, 2004/48, p. 20.

Marek Piaček – pikareskná hudba. In: Slovo, 2004/49, p. 20.

Juraj Hatrík – čas hudby a hudba času. In: Slovo, 2004/50, p. 20.

Harmónia a disharmónia vianočnej hudby. In: Slovo, 2004/51, p. 20.

Pressburger Klezmer Band. In: Slovo, 2004/52, p. 20.

Trochu pravdy o Godárovi – testament editora. In: Slovenská hudba, vol. 30, 2004/4, pp. 621–638.

Johann Nepomuk Hummel. In: Slovo, 2005/1, p. 20.

Johann Nepomuk Hummel. In: Slovo, 2005/1, p. 20.

Hudba a emigrácia – I . In: Slovo, 2005/2, p. 20.

Hudba a emigrácia – II . In: Slovo, 2005/3, p. 20.

Hudba a emigrácia – III . In: Slovo, 2005/4, p. 20.

Viliam Gruska – O troch grošoch. Laudatio, August 2006

Slovenská hudobná kritika a tri bé. 2002. In: Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 145–158.

Spomienky na Hansiho. 2004. In: Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 159–169.

Túžby a spomienky Alexandra Albrechta. In: Alexander Albrecht: Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa. Music Centre, Bratislava 2008, pp. 309–318.

Predpoklady vzniku slovenského symfonizmu. In: Šesť desaťročí Slovenskej filharmónie. Slovak Philharmonic, Bratislava 2009, pp. 80–105.

Canto intimissimo – sláčikové kvarteto ako tažiskové médium najosobnejšej výpovede. In: Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí. Faculty of Philosophy, Department of Aesthetics, Comenius University in Bratislava, 2009, pp. 54–77.

Alexander Albrecht – umelecká osobnosť a názory. 2010. In print.

Skladateľ Adrian Leverkühn. In: AUC philosophica et historica. Studia aesthetica V, 1/2012. Univerzita Karlova v Praze, pp. 35–60.

Unpublished Studies

Rozhovor so sebou samým. Crete 2005, 100 pp.

Encyclopaedic Entries

100 slovenských skladateľov - Slovník slovenských skladateľov. National Music Centre, Bratislava 1998.

Ján Levoslav Bella

Miro Bázlik

Peter Breiner

Martin Burlas

Juraj Ďuriš

Jozef Grešák

Víťazoslav Kubička

Pavol Malovec

Daniel Matej

Jozef Podprocký

Jozef Sixta

Peter Zagar

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Oxford University Press 2003.

Ján Levoslav Bella

Miro Bázlik

Roman Berger

Martin Burlas

Juraj Ďuriš

Jozef Grešák

Víťazoslav Kubička

Pavol Malovec

Daniel Matej

Jozef Podprocký

Jozef Sixta

Peter Zagar

Slovník slovenského koncertného umenia II. Music Centre, Bratislava 2004.

Ján Slávik

Occasional Texts

Jediný z tisícov – John Lennon. In: Film a divadlo, 1981/3, p. 10 (Pavol Hammel given as a co-author). [Original title: Steny a mosty. (Obituary for John Lennon.)]

Diskuse ke kritice T. Volka. In: Hudební rozhledy, 1985/9, pp. 428–431.

Tradition of Albrechtian House. In: Slovak Music, 1984/1, pp. 9–11.

Hovorí Vladimír Godár. In: Slovenské pohľady, 1988/10, p. 152.

Hovorím za seba. In: Verejnosť, 1990/March.

Paweł Szymański a jeho tvorivý svet. In: Hudobný život, 1990/9, p. 10.

Čo sme získali a čo stratili? Text do ankety. In: Kultúrny život, 1990/16, p. 3.

Slovenská hudba a slovenská vydavateľská činnosť. In: Hudobný život, 1990/14, pp. 10–11.

Deň, ktorý trval 22 rokov. Text for enquiry. In: Kultúrny život, 1990/19, pp. 12–13.

Čo so slobodou našou? Text for enquiry. In: Kultúrny život, 1990/33, p. 3.

Otvorený list ministrovi kultúry. In: Smena, 1990/October.

Text for a column Na dôvernej linke. In: Národná obroda, April 1991.

Štekanie na úrovni. Warsaw Autumn '91. In: Kultúrny život, 1991/44, p. 5.

ALFABET - G. In: Slovenské pohľady, 1992/7, pp. 159–162. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 170–174.)

Programové vyhlásenie HZDS (+Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život, 1991/36, p. 16.

Dementi. (+Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život, 1991/40, p. 16.

Stanovisko ÚMK HZDS k usporiadaniu festivalu Melos etos. (+Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život, 1991/43, p. 16.

Vyhlásenie ÚMK HZDS vo forme kvízu. (+Peter Breiner, Martin Burlas). In: Kultúrny život, 1991/44, p. 16.

Jubileum Juraja Pospíšila. In: Hudobný život, 1991/2, p. 7.

Ohlas na článok N. Hrčkovej Štekanie na Varšavskej jeseni po roku. In: Literárny týždenník, 1992/49, p. 15.

In memoriam Witold Lutosławski. In: Filharmonické listy, 1993–1994/3–4, p. 6. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 131–132.)

Protest. In: SME na nedeľu, 16. 2. 1995.

[Obituary – Ján Albrecht.] In: Sme-Forum, 5. 12. 1996, p. 2.

Hommage à Moyzesovo kvarteto. In: Moyzesovo kvarteto 1975–2000. Slovak Philharmonic, Bratislava 2000, pp. 6–10.

Moja strana. In: Kultúrny život, July 2002.

30 rokov súboru Musica aeterna. In: Musica aeterna 1973–2003. Slovak Philharmonic, Bratislava 2003, pp. 2–19.

Zadýchané zrkadlá. Dva prípady falšovania slovenskej (nielen) hudobnej pamäti. In: Domino, 2003/No. 14, p. 20.

Spor a harmónia vo filharmónii. In: Domino, 2004.

Kopanec do riti ako jednotka slovenskej vďačnosti. In: Slovo, 2005/7, p. 14.

Otvorený list Zemepánovi. (+ Martin Šulík, Jožko Mrkvička-Spáč) In: Sme, 28. 2. 2005, p. 14.

Óda na Youtube. In: Hospodárske noviny, Víkend, 2007/105, 1.–3. 6. 2007, p. 17.

Disciplinovaný fanatik práce. (Za Iljom Zeljenkom). In: Sme, 20. 7. 2007.

Ad F. Klinda. Roger Muraro a Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus. In: Hudobný život, 2008/1–2, p. 3.

Tajomstvo rozkvitnutých sakúr. In: KOD, konkrétne o divadle, 2008/6, p. 18–19.

Moje obľúbené slovenské filmy – text do rubriky. In: Film.sk, 2011/10, p. 1.

Musica religiosa. In: Dni starej hudby, 2010.

List Jánovi Albrechtovi. In: Hudobný život, 2011/12, p. 12.

John Tavener. In: Hudobný život, 2013/12, p. 25.

Texts to Gramophone Records and Compact Discs

Roman Berger: III. sonáta "da camera", Suita v starom slohu. OPUS 1983.

Dezider Kardoš: Tri skladby pre dva klavíry, Sláčikové kvarteto č. 3, Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov, Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov OPUS 1984.

Marián Varga, Pavol Hammel: Všetko je inak. OPUS 1988.

Prúdy: Zvoňte zvonky. OPUS 1990.

Georg Muffat: Außerlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumental-Music. (12 concerti grossi I., II.). Trevak 1993, 1994. Naxos 2001.

Vladimír Godár: Chamber Music. Slovart Records 1996.

Miro Bázlik: Spektrá – elektroakustické metamofózy. Slovart Music 1998.

Peter Zagar: Apocalypsis. Slovart Music 1998.

Eugen Suchoň – Maurice Ravel: Sláčikové kvartetá. Diskant 1999.

Francúzska hudba pre husle a harfu. František Magyar, Adriana Antalová. Diskant 2001.

Jozef Sixta: Komorná hudba. Music Fund 2003

Miro Bázlik: Prelúdiá. Music Fund 2003.

Jevgenij Iršai: Omni tempore. Music Fund 2004.

John Cage: Sonatas and Interludes. Hevhetia 2005.

Ilja Zeljenka: Cello Works. Diskant 2005.

Martin Burlas: Koniec sezóny. Milenium 2005.

Ilja Zeljenka: Piano Works. Diskant 2005.

Nostalgia – Piano Trios. Diskant 2005.

J. S. BACH: Piano Works. Miki Škuta. Hevhetia 2005.

Ján Levoslav Bella: Chamber Music. 3 CDs, Music Centre 2006.

Joseph Kolkovich: Nine Preludes for piano, Silent Tears of Fathers for Five Double-Basses. Magdaléna Bajuszová, Philharmonic Double-bass Quintet. Hevhetia 2007.

W. A. Mozart: Piano Concertos c. 13, 25. Jakub Čižmarovič, ŠKO Žilina, Juraj Čižmarovič. Diskant 2007.

Ján Levoslav Bella: Church Music. Emily Van Evera. Solamente naturali. Miloš Valent, Bratislava Conservatory Choir, Dušan Bill, Andrew Parrott. Scriptorium Musicum 2009.

Ruské detské piesne. Eva Šušková, Ivan Koska. Diskant 2009.

Ruské uspávanky. Petra Noskaiová, Daniel Buranovský. Diskant 2010

Štefan Németh-Šamorínsky. Complete Works for Piano. Magdaléna Bajuszová. Diskant 2011.

Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester. Dvanásť, oratórium. Music Fund 2011.

Sisa Michalidesová: Sisa a sivý holub. Music Fund 2011.

Ján Cikker: Piano Works. Jordana Palovičová. Music Centre 2011. Reprint: Toccata Classics TOCC0270

Violin Solo in the Works of Slovak Composers 3. Milan Paľa. Pavlik Records 2011.

Alexander Albrecht: Biographie – Lieder. Tomáš Šelc, Dana Hajóssy. Pavian Records 2012.

Tadeáš Salva: Cello Works. Eugen Prochác. Naxos 2012.

Štefan Németh-Šamorínsky: Organ Music. Marek Vrábel. Diskant 2012.

Ján Levoslav Bella: Complete Piano Works. Pavlik Records 2013

Ave Maria et alia opera musica sacra. Church music of Slovak composers. (Mikuláš Schneider-Trnavský, Ján Levoslav Bella, Alexander Albrecht, Viliam Figuš-Bystrý, Ladislav Stanček, Frico Kafenda, Štefan Németh-Šamorínsky, Ján Móry). Tomáš Šelc, Marek Vrábel. Music forum 2013.

Frico Kafenda – Michal Vilec – Vladimír Godár (Cello sonatas.) Ján Slávik, Daniela Varínska. Experimentálne štúdio VŠMU Bratislava 2013, KG191300202.

Antonín Dvořák: Cello Concerto in B minor, Op. 104; Silent Woods, Op. 68/5; Rondo in G minor, Op. 94. Ján Slávik, Bratislavskí symfonici, Leoš Svárovský. Diskant 2014. DK 0152-2031.

Reviews

Ján Albrecht: Spomienky bratislavského hudobníka. In: Domino Forum, 1998/51–52, p. 29.

Óda na radosť – óda na Petra Breinera. 1998. (Review of a book Javorové listy – unpublished.)

Andrew Parrott: The Essential Bach. The Boydell Press. Woodridge 2000, 223 pp. In: Slovenská hudba, vol. 26, 2000/4, pp. 542–549.

Malá recenzia na Cesty Mariána Vargu a Petra Uličného. Epilogue to a book O cestách, ktoré nevedú do Ríma. Slovart 2004.

Naďa Földváriová: Dialóg s časom. In: Slovenská hudba, vol. 29, 2003, No. 3–4, pp. 537–539; also in: Domino, 2004/No. 21, p. 15 (under the title Poctivé slová).

Interviews I

Jan Dehner: Pokus o skupinový portrét. In: Hudební rozhledy, vol. 37, 1984/7, pp. 324–326. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 10–13.)

Etela Čárska: Hmat po pravde. In: Nové slovo, vol. 30, 24. March 1988, p. III. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 14–18.)

Ján Kamenistý: Ak chcete ruže, buďte zemou. In: Smena, Friday, 12. January 1990, p. 5. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 19–23.)

Igor Berger: O potrebe alternatívy. In: Hudobný život, 1990/13, pp. 9, 11. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 24–30.)

Lenka Karfíková: Nepublikovaný rozhovor (apríl 1990). (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 10–13.)

Jozef Cseres: Mlčanie sa skončilo. In: Kultúrny život, 1993/9, pp. 1, 3. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 34–40.)

Andrej Ferko: Najzbytočnejšia vec na svete. In: Literárny týždenník, 1993/14, pp. 1, 11. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 41–46.)

Alžbeta Rajterová: Netreba vopred rezignovať. In: Filharmonické listy, 1993–1994, No. 3–4, pp. 12–13. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 47–49.)

Pavol Malovec: Návrat k pôvodnej tvorbe. In: Literárny týždenník, 1997/11, pp. 1, 10. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 50–55

Emil Babín: Azyl klavíra. In: Moment, 2000/13 (24. 3. 2000), pp. 42–43. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 56–58.)

Marianna Opatovská, Stela Bartková: Vlado Godár: Strach z vlastnej minulosti je hlavným dôvodom neexistencie slovenského filmu. In: Národná Obroda, vol. 11, No. 78, p. 14 (3. April 2000). (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 59–61.)

Roman Dykast: Mým vzorem je Béla Bartók. In: Hudební rozhledy, vol. 53, 8/2000, pp. 42–43. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 62–65.)

Roman Dykast: Tradice čili cesta k budoucnosti. In: Týden, 22. May 22/2000, pp. 72–74. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 62–65.)

Anna Gregorová: Umenie ako diagnóza, liek, vízia. In: Kultúrny život, 2001/1, pp. 3, 10. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 66–72.)

Peter Zagar: [Pár slov o Bellovi]. In: Domino-fórum. vol. 10, 2001/15, Ammendment: Knihy, videokazety a CD, p. 5.) (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, p. 73

Miroslav Ulman: Po ľuďoch zostávajú kolieska. http://www.inzine.sk/article.asp?art=5666. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 75–76.)

Igor Valentovič: [O luku a lýre]. In: Knižná revue, 2001. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 77–78.)

Andrej Kocka: Kacír. In: Život, 9. 12. 2002, 50/2002, pp. 24–26. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 79–83.)

Oliver Rehák: Jubilácie, lamentá, meditácie. In: SME, 30. 9. 2003 – a different non-approved interview was published) (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 84–85.)

Miroslav Pudlák: Utopie je mi bližší než apokalypsa. In: His Voice, časopis pro současnou hudbu, 4/2004, pp. 4–6. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 86–90.)

Martin Muránsky: Naša demokracia má všetky znaky paródie. In: Slovo, vol. 6, 2004/30, pp. 4–5. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 91–96.)

Igor Petruška: S Vladimírom Godárom aj o živej a mŕtvej hudbe. http://music.box.sk/news.php3?id=9065. (Reprint in Rozhovory a úvahy. Bratislava 2006, pp. 97–100.)

Miro Ulman: Všetky filmy sú plné kompromisov. In: Film.sk, 2006/5, pp. 14–16

Karel Souček: Rozhovor s Vladimírem Godárem. In: Region Revue, June 2006

Karel Souček: Tri otázky pro Vladimíra Godára. In: ???

Elena Kotová: Rozhovor s Vladimírom Godárom. In: Listy, June 2006, pp. ??–??.

Juraj Kušnierik: Hudobný archeológ. In: Týždeň, 2006/39, pp. 30–32.

Andrea Serečinová: Godárova „world music“?, Rozhovor s Vladimírom Godárom. In: Hudba, vol. 1, 3rd quarter 2006, pp. 50–55.

Luboš Stehlík: Česko-slovenský rozhovor s Vladimírem Godárem. In: Harmonie, 2006/9, pp. 8–10.

Alex Švamberk: Instituce me nezajímají. (interview with VG). In: UNI, kulturní magazín, 2006/7, r. XVI, pp. 19–21.

Andrea Serečinová: Epoché: čo je slovenská hudba? In: Hudobný život, 2006/10, p. 26.

Tina Čorná: Pocit viny má mautie následky. In: Sme, TV OKO, 2006/43, pp. 4–8.

Ivan Hartman: Tvorba je obrana před psychiatrií. In: Hospodářské noviny, 24. 4. 2007.

Marian Jaslovský: Hudba si sama vyberá ľudí. In: Sme, Magazín Víkend, 2007/108, 12. 5. 2007, pp. 21, 24.

Lucia Javurková: Godár: S minulosťou vediem dialóg. In: Pravda, 15. June 2011.

Robert Pospiš: Rozhovor. In: inba, June 2011.

Taylor Davis-Van Atta: An Interview with Vladimír Godár. In: M & L (Music & Literature), No. 3, 16 April 13 (2013), pp. 132–144 (transl. Clarice Cloutier).

Mariana Lechmanová: Najlepšie sa mi píše pre ľudí, ktorých mám rád. Interview with V.G. In: Košice dnes, 2. 12. 2014, pp. 8–9.

Marek Danko: Nie je len jediná správna hudba. Interview with V.G. In: www.hudba.sk (December 2014)

Interviews II

PreHry. Rozhovor bez otázok. Hovorí Marián Varga. In: Slovenské pohľady, 1991/9, pp. 65–68. Also in: Marián Varga – Peter Uličný: O cestách, ktoré nevedú do Ríma. Slovart 2004.

O rozkoši a bolesti. Rozhovor s Martinom Burlasom. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 293–296.

V nedeľu poobede, tri hodiny, na jar, asi v máji. Rozhovor s Mariánom Vargom. In: Slovenská hudba, vol. 20, 1994/2, pp. 258–274. Also in: Marián Varga – Peter Uličný: O cestách, ktoré nevedú do Ríma. Slovart 2004.

Tri stretnutia. Rozhovor s Mirom Bázlikom [Miro Bázlik – Juraj Ďuriš – Vladimír Godár]. In: Slovenská hudba, vol. 22, 1996/1–2, pp. 215–246.

O tónoch, časoch a vzdialenostiach. 33 otázok a odpovedí. Rozhovor s Jozefom Kolkovičom. In: Slovenská hudba, vol. 28, 2002/1, pp. 116–141.

Vladimír Godár – Ivan Marton: Rozhovor s Gijom Kančelim. In: Hudobný život, 2008/3–4.

Translations

 

Book

Stefan Jarociński: Debussy, impresionizmus a symbolizmus. OPUS, Bratislava 1989.

Studies

A. Schönberg: Z listov. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/1, pp. 2–8.

E. Denisov: Variácie op. 27 pre klavír Antona Weberna. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/1, pp. 39–68.

W. Kandinsky: Obrazy. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/1, pp. 110–112.

S. Jarociński: Filozofia súmraku hudby (Theodor Wiesengrund Adorno). In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/1,
pp. 115–125.

K. Szwajgier: Naturálna hudba – túžba a skutočnosť. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 132–137.

K. Droba: Od Refrénu k Beatus vir, konštruktivistický redukcionizmus a expresionizmus hudby Henryka Mikołaja Góreckého. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 138–144.

P. Szymański: Autoreflexia. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 145–148.

D. Szwarcmanová: Spomienka na minimal music. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 149–153.

R. Augustyn: Tomasz Sikorski (1939–1988). In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, p. 154.

Sz. Esztényi: Tomasz Sikorski (1939–1988). In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 154–155.

R. Augustyn: Klasicistické tendencie v najnovšej poľskej hudbe. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 156–162.

G. Ligeti: Poznámky ku svojim kompozíciám. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 257–269.

F.–B. Mâche: Hudba a jazyk. In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 270–274.

T. Kaczyński: Hudba a príroda (Rozhovor s F.–B. Mâchom). In: Slovenská hudba, vol. 17, 1991/2–3, pp. 275–278.

J. Morawski: Teoretický aspekt interpretačnej praxe stredovekej hudby. In: Slovenská hudba, vol. 18, 1992/1,
pp. 38–54.

Z. M. Szweykowski: Sprezzatura a grazia – kľúč k estetike vokálnej lyriky raného baroka. In: Slovenská hudba, vol. 18, 1992/1, pp. 71–82.

L. Kołakowski: Výchova k nenávisti, výchova k dôstojnosti. In: Literárny týždenník 1992/7, pp. 8–9.

L. Kołakowski: Tri bájky o identite. Lótova žena. In: Slovenské pohľady 1992/2, pp. 112–117.

M. Tomaszewski: Nad analýzou a interpretáciou hudobného diela. Myšlienky a skúsenosti. In: Slovenská hudba, vol. 18, 1992/2, pp. 215–224.

M. Tomaszewski: Úvod do teórie hudobno-slovného diela. In: Slovenská hudba, vol. 18, 1992/2, pp. 225–238.

W. Lutosławski: (Credo); Skladateľ a poslucháč; O úlohe prvku náhody v kompozičnej technike; Nové dielo pre symfonický orchester; O rytmike a organizácii tónovej výšky v kompozičnej technike používajúcej ohraničené pôsobenie náhody; Niekoľko problémov z oblasti rytmu; Kompozícia vokálno-inštrumentálneho diela; Witold Lutosławski o vlastných kompozíciách – koláž. In: Slovenská hudba, vol. 18, 1992/4, pp. 441–489, 496–520.

O. Messiaen: Conference de Bruxelles. In: Slovenská hudba, vol. 19, 1993/1, pp. 1–2.

P. Boulez: Príhovor pri príležitosti 70. narodenín Oliviera Messiaena. In: Slovenská hudba, vol. 19, 1993/1, pp. 33–34.

M. Woźna: Olivier Messiaen – trubadúr 20. storočia. In: Slovenská hudba, vol. 19, 1993/1, pp. 35–43.

I. Xenakis: Poznámky o elektronickom geste; Prvky probabilistických (stochastických) postupov v hudobnej kompozícii; Debussy a formalizácia hudby; Problémy mojej kompozičnej techniky; Impresívnosť alebo racionálnosť v kompozičnej technike hudby 20. storočia; Cestou metahudby; Determinizmus – indeterminizmus. In: Slovenská hudba, vol. 19, 1993/1, pp. 48–83.

Z. Skowroń: Hudobné dielo a jeho kreácia v indeterministickej koncepcii Johna Cagea. In: Slovenská hudba, vol. 19, 1993/1, pp. 106–121.

C. Lévi-Strauss: Štrukturalizmus a literárna kritika. In: Slovenská hudba, vol. 19, 1993/2, pp. 188–189.

L. Bielawski: Ľudská perspektíva času – pri základoch hudby. In: Slovenská hudba, vol. 19, 1993/2, pp. 234–241.

W. Tatarkiewicz: Theatrika – siedme umenie. In: Slovenská hudba, vol. 20, 1994/1, pp. 88–96.

S. Jarociński: Totálne umelecké dielo (Wagner a Nietzsche). In: Slovenská hudba, vol. 20, 1994/1, pp. 125–134.

E. Mazierska: Hovorí Michael Nyman. In: Slovenská hudba, vol. 20, 1994/1, pp. 198–202.

Antológia – renesancia a barok. In: Slovenská hudba, vol. 20, 1994/3–4. (Preklady: G. Zarlino, L. de Sommi, M. Troiano, G. de Bardi, V. Galilei, E.de Cavalieri, L. Viadana, G. Caccini, C. Monteverdi, S. Bonini, G. Frescobaldi, F. Rognoni Taeggio, Ch. Simpson, H. Purcell).

W. Stróżewski: Čas krásy. In: Slovenská hudba, vol. 21, 1995/1, pp. 1–9.

J. Stankiewicz: La Transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ Oliviera Messiaena. In: Slovenská hudba, vol. 21, 1995/1, pp. 74–79.

B. Pociej: Sacrum v súčasnej poľskej hudbe. In: Slovenská hudba, vol. 21, 1995/1, pp. 98–103.

R. Chłopicka: Tradícia druhu v Pašiách podľa sv. Lukáša Krzysztofa Pendereckého. In: Slovenská hudba, vol. 21, 1995/1, pp. 104–125.

J. Stankiewicz: Litánia k najsvätejšej Márii Panne Floriana Dąbrowského z perspektívy litániovej tvorby. In: Slovenská hudba, vol. 21, 1995/1, pp. 128–134.

Z. M. Szweykowski: Arkana techniky passaggi. In: Slovenská hudba, vol. 21, 1995/4, pp. 452–476.

E. Varèse: Spomienky a myšlienky. In: Slovenská hudba, vol. 22, 1996/1–2, pp. 286–289.

G. Schuller: Rozhovor s Varèsom. In: Slovenská hudba, vol. 22, 1996/1–2, pp. 290–293.

M. Woźna-Stankiewicz: Tvorivé idey Oliviera Messiaena. In: Slovenská hudba, vol. 29, 2003/2, pp. 263–276.

Witold Lutosławski: Otázka pravdy v umeleckom diele. In: Slovenská hudba, vol. 32, 2006/1, pp. 16–20.

Władysław Malinowski: Socialistický realizmus? Čo to naozaj bolo? (Príspevok k dejinám sacrum v umení). In: Slovenská hudba, vol. 32, 2006/1, pp. 42–47.

Irena Poniatowska: Kontinuita a periodizácia v dejinách hudby. In: Slovenská hudba,, vol. 32, 2006/2, pp. 137–143.

Unpublished Translations

Tóny – myšlienky – slová. Antológia poľskej muzikológie (1980).

R. Ingarden: Hudobné dielo a otázka jeho totožnosti (1981).

W. Stróżewski: Otázky o arché (1993).

C. Lévi-Strauss: Texty o umení (1994).

L. Kołakowski: Nebeský kľúč (1994).

L. Kołakowski: 13 rozprávok z kráľovstva Lailónie (1994).

J. L. Borges: Sprisahanci (1994).

A. Kępiński: Strach (1995).

Editor

 

A/ Department of Sheet Music and Music Books of the Publishing House OPUS 1979–1988.

B/ Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. (Slovak Music. Music Revue) 1991–1996.

Antológia – Renesancia a barok. In: Slovenská hudba, vol. 20, 1994/3–4.

C/ Books

100 slovenských skladateľov. National Music Centre, Bratislava 1998.

Gerald Abraham: Stručné dejiny hudby. Music Centre, Bratislava 2003.

Alexander Albrecht: Túžby a spomienky. Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa. Music Centre, Bratislava 2008.

Ján Albrecht: Človek a umenie. Výber z diela. National Music Centre, Bratislava 1999.

Ján Albrecht: Eseje o umení. Scriptorium musicum, Bratislava 2003.

Miroslav Filip: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Godár, V. – Lakotová, K., ed. National Music Centre, Bratislava 1997.

Miroslav Filip: Súborné dielo II. Analýza zvuku. Godár, V. – Godárová, K., ed. National Music Centre, Bratislava 1998.

Viliam Kořínek: Obrázky z výstavy. Scriptorium musicum, Bratislava 2004.

Jozef Kresánek: Hudba a človek. Music Centre, Bratislava 2000.

Daniel Speer: Grundrichtige Clavier-Unterricht (1697, 1687). Music forum, Bratislava 1997.

Ilja Zeljenka: Rozhovory s Alexandrom Moyzesom (1984). Scriptorium musicum, Bratislava 2003.

D/ Music Scores

Ján Levoslav Bella: Súborné dielo A:I. Skladby pre klavír. (Malé skladby, Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Pri Prešporku na Dunaji", Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Letí, letí roj", Sonatína e mol, Sonáta b mol, Symfónia c mol "Nedokončená" – klavírny výťah, Bábikin sviatok, valčík pre štvorručný klavír). (Godár, V. – Varínska, D., ed.). National Music Centre, Bratislava 1999.

Ján Levoslav Bella: Súborné dielo A:III. Skladby pre husle, violončelo (fagot, harmónium) s klavírnym sprievodom (Dumky pre husle a klavír, Reveries pour violon et piano, 2. verzia, V cudzine, šesť charakteristických skladieb pre husle a klavír, Pieseň bez slov pre husle a klavír, Serenáda pre violončelo a klavír, Elégia pre husle, fagot, (violončelo, harmónium) a klavír, Trio pre husle, violončelo a klavír (fragment)). Godár, V., ed. National Music Centre, Bratislava 1998.

Ján Levoslav Bella: Súborné dielo A:IV, 1. Sláčikové kvarteto g mol. Godár, V., ed. Music Centre, Bratislava 2002.

Ján Levoslav Bella: Súborné dielo A:IV, 2. Sláčikové kvarteto e mol v uhorskom štýle. Godár, V., ed. Music Centre, Bratislava 2005.

Ján Levoslav Bella: Súborné dielo A:IV, 3. Sláčikové kvarteto c mol. Godár V., ed. Music Centre, Bratislava 2004.

Ján Levoslav Bella: Súborné dielo A:IV, 4. Sláčikové kvarteto B dur. Godár, V., ed. Music Centre, Bratislava 2003.

Ján Levoslav Bella: Súborné dielo A:IV, 5. Nokturno pre sláčikové kvarteto. Godár, V. – Koňakovská, L., ed. Music Centre, Bratislava 2002.

Ján Levoslav Bella: Súborné dielo A:V. Sláčikové kvinteto d mol. Godár, V., ed. Music Centre, Bratislava 2001.

Ján Levoslav Bella: Súborné dielo A:VI. Komorná tvorba pre sláčikové nástroje (Sonáta č. 1 G dur pre troje huslí v prvej polohe, Sonáta č. 2 Es dur pre troje huslí v prvej polohe, Rondo D dur pre sláčikový orchester). Godár, V. – Lengová, J. ed., National Music Centre, Bratislava 1997.

Ján Levoslav Bella: Rekviem c mol pre sóla, zbor a orchester. Godár, V. – Koňakovská, L., ed. Scriptorium Musicum / Music forum, Bratislava 2002. BM 05.

Ján Levoslav Bella: Omša Es dur pre sólové hlasy, zbor a orchester. Godár, V., ed. Scriptorium Musicum / Music forum, Bratislava 2002. BM 06.

Antonio Bertali: Chiacona per violino solo (1665). Godár, V. ed. Scriptorium musicum / Music forum, Bratislava 1999. BM 02.

Wenzel Kallusch: Variationen für den Contra Bass mit Begleitung des Orchesters. Godár, V. – Viskup, A., ed. Scriptorium musicum / Music forum, Bratislava 2000. BM 03.

Daniel Georg Speer: Tance z Hudobného tureckého Eulenspiegela. Music forum, Bratislava 1994.

František Tost: Sei duetti concertanti per violino et alto viola. Godár, V. – Zajíček, P. ed. Scriptorium musicum / Music forum, Bratislava 1999. BM 01.

Paul Wranitzky: Tre Sonate per Violino e Viola. Godár, V. – Zajíček, P., ed. Scriptorium musicum / Music forum, Bratislava 2000. BM 04.

Texts for Concert Bulletines (1979–2012)

Slovenská filharmónia (Slovak Philharmonic),

Bratislavské hudobné slávnosti (Bratislava Music Festival),

(Ne)známa hudba – Albrechtina ((Un)Known Music),

Dni starej hudby (Days of Early Music),

Melos-Étos Festival (Melos-Ethos Festival),

Festival Konvergencie (Festival Convergences),

Večery Novej hudby (Evenings of New Music),

Štátna filharmónia Košice (STate Philharmonic Košice) and others.